5 úžasných obcí z okolia Košíc: Pýšia sa výnimočným prírodným bohatstvom!

Východ Slovenska je plný krás. Pod nosom však máme miesta, ktoré nie sú veľmi známe, avšak stoja za návštevu!

Lenka Fedorová
Ilustračný obrázok k článku 5 úžasných obcí z okolia Košíc: Pýšia sa výnimočným prírodným bohatstvom!
Foto: Peter Simon / Zdroj: Dnes24.sk

Abovský región má čo ponúknuť. Obce, ktoré sa v ňom nachádzajú sú plné prírodného bohatstva, o ktorom by bola škoda nevedieť. Pokračujeme tak v našom seriáli zameranom na predstavovanie významných dedín v našom okolí.

Vyvieračka Miglinc (Hačava, Háj)

Samotný Miglinc ako vyvieračka možno pre mnohých nie je tak zaujímavá, no v turistike platí, že aj cesta môže byť cieľ a prechod planinou je skvelým zážitkom. Skalné útvary, lesostep, široké lúky, škrapové polia, závrty a ďalšie krasové útvary, ale aj výhľady do Turnianskej kotliny, to všetko je na dosah. Naviac, ak sa dostanete na planinu, nemusíte prekonávať výrazné výškové rozdiely, ale prechádzate iba pozvoľna zvlneným terénom. Veľmi pekná je trasa na Miglinc je po modrej značke z Drienoveckých kúpeľov.

Sekvojovec mamutí v Jasove

Sekvojovec v Jasove vysoko prečnieva nad strechy kláštorného komplexu a pritom ide o mladý stromček, teda ak ho aspoň porovnáme s jeho druhovými kolegami v Yosemitskom národnom parku v USA. Ten jasovský má totiž iba približne 200 rokov, ale sekvojovcu mamutiemu rekord v dlhovekosti prináleží práve z toho titulu, že sa dožíva neuveriteľných 4 000 rokov! V jednom prípade spomínaného amerického národného parku sa dokonca odhaduje vek na 5 000 rokov.

Historický park v Slanci

Rozľahlý historický park v obci Slanec je situovaný na mieste, kde v minulosti stával klasicistický jednoposchodový kaštieľ grófskeho rodu Forgáčovcov. Založenie parku sa datuje do prvej polovice 19. storočia. Dnes sa tu nachádza viacero budov z výstavby päťdesiatych rokov 20. storočia, najmä škola, kultúrny dom a zdravotné stredisko. K vzácnym drevinám patrí ginko dvojlaločné, sekvojovec mamutí a katalpa bignóniovitá.

Milič – NATURA 2000 v Slanských vrchoch

Svojrázny biotop a pokojné prostredie poskytujú vhodné podmienky pre život vysokého počtu druhov vtákov, najmä dravcov, sov a spevavcov. Medzi tunajšie vzácne druhy patria najmä orol kráľovský, orol krikľavý, včelár lesný, sova dlhochvostá, ďateľ bielochrbtý a haja tmavá. Z cicavcov tu početnejšie žije chránený vlk obyčajný a rys ostrovid.

Geotermálne vrty (Svinica, Ďurkov)

V katastri obce Svinica, avšak bližšie k obci Ďurkov leží významný energetický zdroj. Na tomto mieste sa už minulom storočí uskutočnili prieskumné vrty za účelom hľadania ložísk ropy. Namiesto nich sa však našiel rezervoár geotermálnych vôd. Podľa doterajších výsledkov sa rezervoár nachádza v hĺbke 2 000 až 3 500 metrov pod zemou. Tri geotermálne vrty by tak mali v budúcnosti slúžiť na vykurovanie košických domácností.

Foto: Ilustračné

Zdroj: regionkosice.com

Zdroj: Dnes24.sk

Odporúčame