Najlepší na Košice24.sk

 1. Matej Štefuš (62.2s) 80%
 2. Jozef Borovsky (45.02s) 60%
 3. Lenka Demjanova (75.78s) 30%
 4. Milan Ko (79.79s) 30%
 5. Zuzana Janičkanová (74.28s) 20%

Najlepší hráči

 1. Alex Ivanko (33.97s) 90%
 2. Matej Štefuš (62.2s) 80%
 3. Karol Kovac (64.69s) 80%
 4. Jana Buvalová (52.4s) 70%
 5. Pedro Alvarez (62s) 70%
 6. Viera Šandorová (79.89s) 70%
 7. Peter Tkáčik (89.87s) 70%
 8. Jozef Borovsky (45.02s) 60%
 9. frankys frankys (58.37s) 60%
 10. Jozef Milan (66.55s) 60%