Najlepší na Košice24.sk

 1. Vladimir Obsitos (31.36s) 100%
 2. Tomáš Orth (93.55s) 90%
 3. Renata Gadušova (47.36s) 80%
 4. Beáta Hybáčková (88.98s) 80%
 5. Kiki Guardian (52.71s) 60%
 6. Marta Derňarová (127.02s) 60%
 7. Michal Šimko (89.01s) 40%

Najlepší hráči

 1. Vladimir Obsitos (31.36s) 100%
 2. Tomáš Orth (93.55s) 90%
 3. Renata Gadušova (47.36s) 80%
 4. Beáta Hybáčková (88.98s) 80%
 5. Kiki Guardian (52.71s) 60%
 6. Marta Derňarová (127.02s) 60%
 7. Michal Šimko (89.01s) 40%