Najlepší na Košice24.sk

 1. Zuzana Janičkanová (28.76s) 100%
 2. Matej Štefuš (37.79s) 100%
 3. jana slivkova (46.51s) 100%
 4. Eva J (68.51s) 90%
 5. Juraj Jalč (79.77s) 90%
 6. Nikola Tothová (52.39s) 80%
 7. Antonia Karafova (46.25s) 60%

Najlepší hráči

 1. Ľubomír Hudačko (24.2s) 100%
 2. Zuzana Janičkanová (28.76s) 100%
 3. Barbora Mihoková (29.42s) 100%
 4. Janka Hiščarová (31.65s) 100%
 5. martina szabadosova (33.63s) 100%
 6. Lenka Večurkovská (37.25s) 100%
 7. Matej Štefuš (37.79s) 100%
 8. Stanimír Kebukay (43.21s) 100%
 9. Jan Lukac (46.22s) 100%
 10. jana slivkova (46.51s) 100%