Webnoviny - Rôzne

Bezplatný manuál Prvej právnej pomoci je už na internete

Občianske združenie VIA IURIS a spolupracujúci právnici pripravili bezplatný internetový manuál Prvá právna pomoc, ktorý je určený všetkým občanom ako aj občianskym iniciatívam či iným zoskupeniam.

„Zámerom manuálu je poskytnúť návod pri riešení právnych problémov, ktoré vznikajú pri realizácii práv alebo pri ochrane verejného záujmu. Situácie, ktoré riešia aktívni občania na rôznych miestach, sú často veľmi podobné a ich zdieľanie môže pomôcť k ich efektívnemu riešeniu,“ uviedla advokátka Kristína Babiaková, ktorá spolupracuje s VIA IURIS.

Projekt vyplýva z misie tohto občianskeho združenia, ktoré sa dlhodobo venuje presadzovaniu spravodlivosti vo vybraných oblastiach práva. Právnici VIA IURIS už nazbierali veľa skúseností a informácií, o ktoré sa chcú formou manuálu podeliť s verejnosťou.

Manuál je rozčlenený na témy.

Manuál, ktorý je dostupný na web stránke www.viaiuris.sk, prináša aj popis úspešných prípadov či použiteľných vzorov podaní.

Manuál Prvá právna pomoc je rozčlenený na tematické moduly. Jednotlivé moduly obsahujú právny komentár k vybraným témam, popisujú priebeh konaní, poskytujú prehľad použiteľných právnych prostriedkov. Okrem toho odpovedajú na časté otázky, poukazujú na úspešné prípady, judikatúru a ponúkajú vzory podaní, či argumentáciu pri konkrétnych problémoch.

„Projekt Prvá právna pomoc neslúži na poskytovanie klasickej právnej pomoci, ale má umožniť zdieľanie skúseností v oblastiach, ktorým sa združenie venuje,“ upozornila Babiaková.

Témy manuálu

Manuál sa venuje nasledovným témam: Prístup k informáciám, Založenie občianskeho združenia, Zvolanie zhromaždenia, Zastrašovanie či ohrozovanie aktivistov, Petícia – jej príprava a právne súvislosti, Práva účastníka konania, Investičné zámery (celkový pohľad na územné konanie, jeho povoľovanie), Nefungujúca samospráva, Nekonajúce úrady, Vyvlastňovanie a Rušenie hlukom.

WEBNOVINY

Tento článok nie je možné komentovať.

Rýchle správy

Najčítanejšie