Lenka Fedorová Správy

Investičné akcie Košíc na rok 2018 v kocke: Prehľad najdrahších

Mestskí poslanci v závere minulého roku odklepli rozpočet Košíc na rok 2018. Figuruje v ňom hneď niekoľko zaujímavých chystaných investičných akcií.

Ilustračný obrázok k článku Investičné akcie Košíc na rok 2018 v kocke: Prehľad najdrahších
Foto: Lukáš Zavacký / Zdroj: Dnes24.sk

Košickí mestskí poslanci odklepli v decembri minulého roka Programový rozpočet mesta na roky 2018–2020. Jeho najdrahšou položkou je bez pochyby Modernizácia električkových tratí. Ktoré ďalšie projekty odkroja z rozpočtu najviac?

Poradie Projekt Plánované výdavky
1. Modernizácia električkových tratí v Košiciach (MET) 46 000 000 eur
2. Príprava projektov z EÚ fondov ( Revitalizácia medziblokovej zelene, Revitalizácia Mlynského náhonu za súčasnej výstavby zelene a vytvorenia oddychových zón, Výstavba Centra komunitných sociálnych služieb, Krásna) 1 800 000 eur
3. Výkup pozemkov za účelom výstavby komunikácií ( Slanecká cesta, MET a obchvat Kavečany) 1 050 000 eur
4. Stavebné úpravy – bytový dom Sládkovičova 3 (rekonštrukcia nájomných bytov) 870 000 eur
5. DPMK (Modernizácia údržbovej základne a nákup 9 ks autobusov, obstaranie technologických vozidiel a zariadení) 536 000 eur

Celkový rozpočet na rok 2018 je zostavený ako vyrovnaný, s celkovými príjmami a výdavkami 224 033 764 eur, s prebytkom v bežnom rozpočte 12 447 725 eur, schodkom v kapitálovom rozpočte 18 623 107 eur a prebytkom vo finančných operáciách 6 175 382 eur. Jednotlivým projektom sa budeme podrobnejšie venovať v priebehu roka.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk

Rýchle správy

Najčítanejšie