Veronika Hunyadiová Samospráva Komunálne voľby

Jaroslav Hlinka v rozhovore: Ako hodnotí ôsme volebné obdobie najdlhšie pôsobiaci starosta?

Jaroslav Hlinka je starostom mestskej časti Juh nepretržite od volieb v roku 1990. Ako hodnotí svoje ôsme volebné obdobie, ktoré výrazne ovplyvnila pandémia koronavírusu?

Ilustračný obrázok k článku Jaroslav Hlinka v rozhovore: Ako hodnotí ôsme volebné obdobie najdlhšie pôsobiaci starosta?
Zdroj: Mesto Košice

So starostom mestskej časti Košice Juh Jaroslavom Hlinkom sme sa rozprávali o aktuálnej pandémii a funkčnom období, ktoré sa pomaly kráti.

Ako sa mestská časť popasovala s pandémiou? Aký mala vplyv na chod mestskej časti?

Aj napriek sprísneným epidemiologickým opatreniam sa mestská časť snažila zabezpečovať činnosti, ktoré jej vyplývajú zo zákona o meste Košice, Štatútu mesta Košice a Zákona o obecnom zriadení. V spolupráci s mestom sme zabezpečovali testovanie na Covid–19, aby sme takto vyšli v ústrety našim obyvateľom. Počas pandémie sme museli pristúpiť k dočasnému obmedzeniu niektorých poskytovaných služieb a to až k uzatváraniu prevádzok ako napr. Spoločensko-relaxačné centrum, kde sídli aj Denné centrum seniorov, Športovo-zábavný areál na Alejovej 2, ktoré navštevujú prevažne rodiny s deťmi.

Mestská časť počas celej pandémie zabezpečovala bez prerušenia poskytovanie terénnej opatrovateľskej služby, vrátane rozvozov obedov. Zakúpili sme už tretie auto na rozvoz stravy s izotermickou nadstavbou. V Zariadení opatrovateľskej služby poskytujeme nepretržite sociálne služby 13 seniorom. Zároveň stále ako jediný v meste vo vlastnej jedálni zabezpečujeme stravovanie seniorov formou podávania balenej stravy. Počas prvej a druhej vlny sme zabezpečovali nákupy základných potravín a liekov, rozdávali ochranné prostriedky. Obyvateľom v hmotnej núdzi poskytujeme potravinovú pomoc a stále pomáhame s registráciou na očkovanie.

Máte za sebou ďalšie tri roky vo funkcii. Ak sa obzriete späť, ako by ste zhodnotili uplynulé tri roky? Stihli ste zrealizovať všetky vaše plány, s ktorými ste išli do volieb?

Počas posledných troch rokov sme pokračovali v trende skvalitňovania životného prostredia a vytvárania podmienok pre aktívny oddych a efektívne využitie voľného času, hlavne na sídliskách a pre všetky vekové kategórie. Mestská časť je vlastníkom 13 detských ihrísk, 10 športových ihrísk a dvoch fitness zón, ktoré je potrebné udržiavať a kontrolovať, aby herné prvky spĺňali bezpečnostné normy. Od roku 2019 sme obnovili herné prvky a zrekonštruovali detské ihriská na sídlisku Železníky stred, Lomonosovovej, Turgenevovej, Rosnej, Šoltésovej, Ludmanskej ulici. Na športových ihriskách sme vymenili športové povrchy na Užhorodskej a Oštepovej. V Športovo- zábavnom areáli na Alejovej ulici bola pre návštevníkov sprístupnená nová herná zostava pre deti a mládež a nové letné atrakcie.

V rámci skvalitnenia verejných priestranstiev sa mestská časť s mestom zapojila do programu za účelom revitalizácie vnútroblokov v lokalite Turgenevova – Lomonosovova. Zároveň sa vypracováva architektonicko-sadovnícka štúdia vnútroblokového priestoru na Pasteurovej ulici. V roku 2021 prebehla v spolupráci s mestom rekonštrukcia a modernizácia budovy Spoločensko- relaxačného centra a rekonštrukcia Zariadenia opatrovateľskej služby.

Podarilo sa zabezpečiť aj ucelené opravy chodníkov a schodov na viacerých uliciach, zrealizovali sa aj bezbariérové priechody v lokalite ulíc Rosná, Oštepová, Košťova. Sme radi, že mesto pristúpilo k rekonštrukcii cyklistického chodníka na Južnej triede. Opravený bol chodník na moste VSS a západná strana Južnej triedy. S opravou cyklochodníkov sa bude pokračovať aj v tomto roku. Ešte v roku 2019 sme postavili polovegetačné parkoviská na Krakovskej a parkovisko na Užhorodskej ulici.

Naopak, čo ste nestihli? Z čoho ste najviac sklamaný, že sa nepodarilo realizovať?

Mestská časť sa zapojila do pilotného projektu výstavby podzemných a uzamykateľných kontajnerovísk napr. v Parčíku J. Psotku, na Oštepovej ulici. Prejavili sme záujem v tomto projekte pokračovať. Mesto sa zaviazalo vypracovať jednotnú koncepciu kontajnerovísk na celom území mesta, avšak doposiaľ nebola táto koncepcia schválená. A z týchto dôvodov mesto neumožnilo mestskej časti pokračovať v budovaní kontajnerovísk na našom území.

Čo by ste ešte chceli stihnúť dokončiť alebo zrealizovať do konca tohto volebného obdobia?

V súčinnosti s mestom plánujeme rozšíriť kamerový systém a umiestniť kamery na uliciach Jarmočná a Pri Bitúnku z dôvodu zvýšenia bezpečnosti verejných priestranstiev a monitoringu pohybu neprispôsobivých osôb v okolí železničnej trate a nelegálnej osady v záhradkárskej lokalite. V sociálnej oblasti spúšťame na roky 2022 až 2023 národný projekt Podpora opatrovateľskej služby II, na ktorý získavame dotáciu 312 800 eur.

A čo ďalej? V čom vidíte v tejto náročnej dobe svetlo na konci tunela?

Som hlboko presvedčený, že svetlo na konci tunela je očkovanie. V našom obvode sú dve očkovacie centrá, ktoré by obyvatelia, ak to ešte neurobili, mali čo najskôr navštíviť, aby sme všetci spoločne mohli plnohodnotne žiť a naplno fungoval náš obvod.

Zdroj: Dnes24.sk
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM