Andrea Mesarčíková Rôzne

Karpatská nadácia finančne podporila 5 študentov z východu Slovenska

Karpatská nadácia (KN) udelila štipendiá piatim vysokoškolákom v rámci Programu štipendií T-Systems Slovakia.

Študenti informačných technológií a príbuzných odborov z východného Slovenska, ktorí sa zároveň venujú dobrovoľníckej činnosti, získali celkovo podporu vo výške 6750 eur. TASR informoval programový manažér KN Rastislav Král.
Medzi podporenými študentmi je aj odchovanec detského domova Juraj Šarišský, ktorý sa rozhodol študovať informačné technológie na Technickej univerzite (TU) v Košiciach. Svoju dobrovoľnícku prácu spája s pomocou mladým ľuďom, ktorí opúšťajú brány detských domovov na východnom Slovensku. Štipendium získal aj ďalší študent TU v Košiciach Taras Kapraľ, ktorý žije v Smolníku v Gelnickom okrese, kde aktívne prispieva k rozvoju obce. Ako dobrovoľník vytvoril web stránky obce a zabezpečuje ich správu, pomáha pri stavebných prácach na miestnej zvonici a odmalička reprezentuje obec v zjazdovom lyžovaní. Ďalšími podporenými študentmi sú Gabriela Vozáriková a Marek Derňár z Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach a Juraj Mazák z Fakulty elektrotechniky a informatiky TU v Košiciach.
„Programy štipendií sú najadresnejšou pomocou pre mladých ľudí z regiónu a my máme radosť, že sme mohli otvoriť tento nový program. Rozvoj ľudského potenciálu, vzdelávanie a udržanie mladých ambicióznych ľudí v regióne považujeme za kľúčové. Aj preto je jednou z podmienok našich štipendijných programov dobrovoľnícka činnosť a pomoc komunite, ktorú splnili všetci vybraní štipendisti,“ povedala riaditeľka KN Laura Dittel.
Štipendiá nadácie sú podľa Rastislava Krála jedinečné v tom, že podporujú študentov, ktorí sa chcú v budúcnosti aktívne uplatniť v regióne východného Slovenska. Od podporených študentov sa počas akademického roka očakáva výkon dobrovoľníckej činnosti v mimovládnej neziskovej organizácii podľa vlastného výberu alebo vo vlastnej obci. Program štipendií podporila spoločnosť T-Systems Slovakia, s. r. o., formou asignácie 2 percent z daní.

Zdroj TASR

Tento článok nie je možné komentovať.

Rýchle správy

Najčítanejšie