KOŠICE: Odštartovali petíciu Za záchranu lesa pri sídlisku Ťahanovce

Petíciu Za záchranu lesa pri košickom sídlisku Ťahanovce odštartoval dnes petičný výbor, v ktorom je Karol Labaš a aj známy košický aktivista Ladislav Rovinský

Webnoviny -

"Svojím podpisom na petícii vyjadrujem nesúhlas so zmenou lesa na stavebný pozemok. Žiadam rozhodovacie orgány mesta Košice, aby rešpektovali súčasný platný územný plán, ktorý takúto zmenu neumožňuje,“ vyhlásil. Za prvú hodinu petíciu podpísalo vyše sto ľudí. "Podpíšem to, veď nás nikto o ničom poriadne neinformoval. Mysleli sme si, že sa predávajú pozemky bývalého Sadu mládeže, a tie na nákrese vidím, že ide o celkom inú plochu,“ rozhorčovala sa staršia pani. Na plánikoch si ľudia mohli pozrieť, že sa nepredáva bývalý Sad mládeže, ako sa mnohí domnievali, ale vyrastený, živý les nad sídliskom.

"Dôvodom petície je netransparentný proces predaja 50 hektárov lesa nenahraditeľnej spoločenskej hodnoty v bezprostrednej blízkosti sídliska Ťahanovce. Účelom predaja je jeho vyrúbanie a premena na stavebný pozemok, čo vážne ohrozuje kvalitu života a životného prostredia obyvateľov sídliska,“ povedal Labaš. Podľa jeho vyjadrenia dnes nevedia povedať, ako dlho budú zbierať podpisy pod petíciu. "Záujem je veľký, a tak budeme zbierať podpisy dovtedy, kým neochabne záujem, alebo ak sa ukáže, že mesto chystá podpis zmluvy na predaj,“ povedal Labaš.

Mestské zastupiteľstvo v Košiciach schválilo 31. marca 2009 uznesením č. 779 odpredaj lesného pozemku v katastrálnom území Nové Ťahanovce vo vlastníctve mesta Košice pre bratislavskú spoločnosť FORDIN, s.r.o., s rozlohou vyše 50 hektárov za cenu 33,19 € za štvorcový meter – a teda celková cena by mala dosiahnuť vyše 16,6 milióna eur. Súčasne uložilo hlavnému architektovi mesta Košice vypracovať a mestskému zastupiteľstvu predložiť na schválenie zmenu územného plánu v tejto lokalite na realizáciu projektu výstavby obchodného a zábavného centra.

Ako dnes uviedol vedúci komunikačného referátu Jaroslav Vrábeľ, ak bude petícia doručená, mesto sa ňou bude zaoberať. Podľa neho, kúpna zmluva zatiaľ podpísaná nie je a medzi mestom a spoločnosťou Fordin prebieha komunikácia v súvislosti s prípravou územného plánu. Mesto chce mať v kúpnej zmluve zapracované viaceré podmienky – právo spätnej kúpy, zriadenie vecného bremena pre prívodu pitnej vody zo Stariny. Mesto požaduje vybudovanie novej prístupovej komunikácie pre sídlisko Ťahanovce s napojením na diaľničný privádzač, vrátane križovatky v súlade s územným plánom na náklady kupujúceho, ktorý má znášať aj náklady na vyňatie poľnohospodárskej a lesnej pôdy a finančnú náhradu za zničenie biotopov.

SITA

Tento článok nie je možné komentovať.