Eva Mikulová Správy

Lekárska fakulta spolupracuje s nemocnicou pri testovaní koronavírusu

Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach zapožičala Univerzitnej nemocnici L. Pasteura Košice prístrojové vybavenie na prácu v laboratóriu pri diagnostike nového koronavírusu.

Ilustračný obrázok k článku Lekárska fakulta spolupracuje s nemocnicou pri testovaní koronavírusu
Zdroj: TASR

Od minulého týždňa pomáhajú pri práci s odobratými vzorkami aj dva laminárne boxy z Lekárskej fakulty (LF) zakúpené pôvodne pre vedecké účely. Tieto zariadenia umožňujú prácu s infekčnými vzorkami bez rizika kontaminácie.

Chránia vzorky pred kontamináciou mechanickými časticami a mikroorganizmami zo vzduchu a zároveň prispievajú k ochrane laboratórnych pracovníkov vyšetrujúcich odobratý biologický materiál pred možnou infekciou.

Tím odborníkov

Pre potreby výkonu diagnostiky nového koronavírusu bol vytvorený tím zložený z piatich pracovníkov klinickej časti a dvoch pracovníkov z teoretickej časti ústavu.

Tím mikrobiológov je pripravený vykonávať diagnostiku Covid-19 infekcie v nepretržitej prevádzke a v prípade potreby môže byť posilnený ešte ďalšími kvalifikovanými pracovníkmi zo Lekárskej fakulty UPJŠ.

"Do dnešného rána 24. marca sme spracovali 301 vzoriek odobratých v Košiciach a Prešove, z ktorých bolo 11 pozitívnych,“ upresňuje prednosta Ústavu lekárskej a klinickej mikrobiológie Leonard Siegfried.

Vyšetrujú vzorky nepretržite

Ako poznamenáva medicínsky riaditeľ UNLP Peter Linkesch, nemocnica sa na zriadene nového laboratória začala pripravovať na prelome februára a marca, pretože sa dalo predpokladať, že bude potrebné vyšetrovať vzorky na koronavírus aj v Košiciach a to tak kvôli zrýchleniu diagnostiky, prípadne aj kvôli ich potenciálne vysokému množstvu.

„Opatrenia sme začali pripravovať ešte v čase, keď na Slovensku nebol žiaden potvrdený prípad pozitívneho testu na koronavírus. Keďže na výsledky z Bratislavy sme čakali až 72 hodín, podstatné bolo znížiť časový faktor na minimum, aby sme mohli robiť rýchlejšiu diferenciáciu pacientov podozrivých na koronavírus. Preto sme začiatkom marca pristúpili k vytvoreniu nového laboratória na testovanie vzoriek priradením priestorov k existujúcemu laboratóriu vyšetrujúcemu bežný biologický materiál v našej nemocnici."

Aktuálne pracuje na jedno až dvoj zmennú prevádzku 7 dní v týždni, a v prípade potreby sú schopní robiť testy nepretržite 24-hodín a to aj vďaka pomoci Lekárskej fakulty UPJŠ.

LF dala k dispozícii potrebné prístrojové vybavenie a tiež posilnila tím o vysokokvali­fikovaných pracovníkov ovládajúcich potrebné technologické postupy.

Zdroj: Dnes24.sk

Rýchle správy

Najčítanejšie