Liga proti rakovine podporila UNLP

Po tom, čo vďaka podpore Ligy proti rakovine SR zaviedlo minulý rok Oddelenie patológie Univerzitnej nemocnice L. Pasteura (UNLP) Košice do praxe nový typ genetického vyšetrenia – takzvanú molekulárno-cytogenetickú vyšetrovaciu metódu FISH (fluoresce

Zuzana Vajayová

Liga proti rakovine im na to poskytla finančný dar v hodnote 14.000 eur.

„Oddelenie patológie UNLP Košice tak rozšíri spektrum poskytovaných vyšetrení. Okrem doposiaľ poskytovaného vyšetrenia karcinómu mliečnej žľazy a jedného špeciálneho typu nádoru mozgu, bude toto pracovisko schopné skvalitniť a výrazne urýchliť diagnostiku predovšetkým v oblasti niektorých vzácnych malígnych, teda zhubných nádorov detského veku,“ uviedol primár oddelenia patológie UNLP Marián Švajdler. Ako dodal, metóda FISH detekuje konkrétne chromozómy alebo ich časti priamo v nádorovom tkanive a umožňuje stanovenie presnej diagnózy, prognózy alebo predpovedá úspešnosť konkrétnej onkologickej liečby.

Oddelenie patológie Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice vzniklo v roku 1986 a od svojho počiatku bolo známe svojou vysokou kvalitou a erudíciou. V následných rokoch prešlo mnohými zmenami v snahe udržať krok s celosvetovými trendmi diagnostických postupov. Oddelenie vykonáva diagnostické činnosti nielen pre UNLP, ale aj iné zdravotnícke zariadenia.

Zdroj: TASR Foto: Ilustračné

Tento článok nie je možné komentovať.