Eva Mikulová Správy

Ľudia sa sťažujú na nemocnice v kraji a tak ich začnú intenzívne kontrolovať

Okrem dozoru nad dodržiavaním legislatívnych nariadení chce kraj aj pomáhať a usmerňovať poskytovateľov zdravotnej a lekárenskej starostlivosti.

Ilustračný obrázok k článku Ľudia sa sťažujú na nemocnice v kraji a tak ich začnú intenzívne kontrolovať
Zdroj: TASR

Košický samosprávny kraj (KSK) reaguje na pribúdajúce podnety od občanov, ktoré sa týkajú možného porušovania pravidiel poskytovania zdravotnej starostlivosti.

„V roku 2020 preto zintenzívni kontroly v zdravotníckych a lekárenských zariadeniach. Kompetenciu dozornej činnosti ukladá župe § 46 Zákona č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov,“ informovala nás hovorkyňa KSK Anna Terezková.

Najčastejšie sťažnosti

Najviac podnetov od obyvateľov kraja sa týkalo nesprávneho vedenia zdravotnej dokumentácie, nedodržiavania ordinačných hodín či odmietnutia poskytovania zdravotnej starostlivosti.

Sťažovali sa aj na neoprávnený výber poplatkov, nedodržiavanie materiálno-technického vybavenia, personálneho zabezpečenia či nedodržiavanie hlásenia neprítomnosti na ambulanciách.

Kraj vykoná kontrolnú činnosť primárne u poskytovateľov všeobecnej ambulantnej starostlivosti a v jednotlivých odboroch špecializovanej ambulantnej starostlivosti.

Na základe podnetov od občanov sa zameria aj na kontroly v úseku humánnej farmácie, teda na poskytovateľov lekárenskej starostlivosti, výdajní zdravotníckych pomôcok a výdajní audioprotetických pomôcok.

Preventívny dozor

Popri kontrolách na základe podnetov od občanov vykoná kraj aj preventívny dozor.

V podpornej oblasti sa kraj zameria predovšetkým na poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktorí nemajú potrebné znalosti vo využívaní elektronickej komunikácie vo vzťahu ku KSK.

Metodicky bude župa pôsobiť aj pre nových ambulantných poskytovateľov, ktorým bude nápomocná pri spustení prevádzkovania novej ambulancie.

Zdroj: kosice.dnes24.sk

Rýchle správy

Najčítanejšie