Mesto Košice pomôže trom neverejným poskytovateľom opatrovateľskej služby

Preklenúť obdobie bez podpory, pomôže Arcidiecéznej charite Košice, neziskovej organizácii Seniorka a účelovému zariadeniu Cesta nádeje.

Eva Mikulová
Ilustračný obrázok k článku Mesto Košice pomôže trom neverejným poskytovateľom opatrovateľskej služby
Foto: Eva Mikulová

„V utorok 12. júna 2018 mesto Košice podpísalo s nimi zmluvy o poskytnutí finančného príspevku v celkovej výške 36 500 eur na obdobie mesiacov máj a jún. Dovtedy majú byť známe podmienky nového národného projektu na podporu opatrovateľskej služby,“ hovorí hovorkyňa mesta Linda Šnajdárová.

Financie použijú na ošetrovateľky

„Pôsobíme na celom Slovensku a keď sme sa obrátili na mestá a obce, aby nám pomohli preklenúť výpadok vo financovaní opatrovateľskej služby, nedostali sme okrem Košíc žiadnu pozitívnu odozvu. Vďaka podpore mesta Košice nebudeme musieť prerušiť poskytovanie opatrovateľskej služby pre našich klientov, ktorých máme v Košickom kraji vyše 70 a finančné prostriedky od mesta Košice využijeme na to, aby sa 15 našich opatrovateliek mohlo ďalej starať o ľudí, ktorí ich pomoc potrebujú,“ hovorí regionálny vedúci neziskovej organizácie Seniorka v Košiciach Ladislav Necela.

V roku 2018 podporí Mesto všetkých neverejných poskytovateľov opatrovateľskej služby okrem spomenutých troch, ktoré získavali financie z národného projektu celkovou sumou 750 000 eur.

Zuzana Katreniaková z účelového zariadenia Evanjelického cirkevného zboru v Košiciach Cesta nádeje hovorí, že sa starajú aktuálne o 55 klientov a pomoc od mesta Košice im pomôže, aby mohlo vo svojej práci pokračovať 7 opatrovateliek, ktoré boli doteraz financované z národného projektu: „Som veľmi vďačná mestu Košice za všetky roky ústretovej spolupráce, na druhej strane ma mrzí, že systém financovania opatrovateľskej služby u nás nie je stále dobre nastavený. Klienti pribúdajú a my nedokážeme uspokojiť ich záujem, pretože nám chýbajú finančné zdroje.“

Ukončený národný projekt

„Považujeme za veľmi dôležité, aby bola opatrovateľská služba klientom zabezpečená bez prerušenia tými opatrovateľkami, na ktoré sú dlhodobo zvyknutí. Preto som veľmi rád, že sme našli finančné prostriedky a zareagovali na ukončenie národného projektu. Veríme, že Košice tak môžu byť dobrým príkladom aj pre ďalšie mestá a obce, aby pomohli zabezpečiť kontinuitu v poskytovaní opatrovateľskej služby,“ dodáva námestník primátora mesta Košice Martin Petruško.

V roku 2018 podporí Mesto všetkých neverejných poskytovateľov opatrovateľskej služby okrem spomenutých troch, ktoré získavali financie z národného projektu celkovou sumou 750 000 eur.

Zdroj: kosice.dnes24.sk