Správy

Mlynský náhon je v zlom stave, kompetentní sa zhodli na potrebe úprav

Keďže mesto nebolo úspešné pri získaní finančných zdrojov z eurofondov na revitalizáciu Mlynského náhonu, zhodli sa, že v blízkej budúcnosti budú potrebné aspoň jeho čiastočné úpravy.

Ilustračný obrázok k článku Mlynský náhon je v zlom stave, kompetentní sa zhodli na potrebe úprav
Zdroj: TASR

Riešenie nevyhovujúceho stavu Mlynského náhonu v Košiciach bolo predmetom spoločného stretnutia zástupcov Správy mestskej zelene v Košiciach (SMsZ), Magistrátu mesta Košice, Útvaru hlavného architekta a tiež zástupcov občanov a aktivistov združených v iniciatíve Mlynský náhon – Hornád v meste.

Keďže mesto nebolo úspešné pri získaní finančných zdrojov z eurofondov na revitalizáciu Mlynského náhonu, zhodli sa, že v blízkej budúcnosti budú potrebné aspoň jeho čiastočné úpravy. TASR o tom informoval hovorca SMsZ Viliam Štrelinger.

Zlý prietok

Ako spresnil, malo by ísť o také úpravy, ktoré by pomohli prietoku vody, mali by sa tiež upraviť brehy Mlynského náhonu na rekreačné účely a vyriešiť by sa mali najmä ekologické, prevádzkové a spoločenské problémy.

„Mlynský náhon nie je v dobrom stave. Preto sme ako správcovia tohto objektu privítali toto stretnutie, aby sa aj zástupcovia občanov mohli aktívne podieľať na jeho skrášlení a skvalitnení funkcionality,“ uviedol vedúci technického oddelenia SMsZ Miroslav Šógor.

Kľúčovou úlohou je vyriešenie prietoku a odtoku vody z koryta, prekládka sietí, ktoré bránia plynulému toku pri Rokoku, a v neposlednom rade riešenie profilov – šikmých brehov komplikujúcich údržbu ako kosenie, umiestnenie hrádzok a ďalších prvkov.

„Sme presvedčení, že tieto opatrenia okrem zlepšenia kvality vody a bioparametrov toku tiež umožnia správcovi jednoduchšiu, bezpečnejšiu a ekonomickejšiu údržbu,“ dodal poslanec zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja (KSK) Ladislav Rovinský.

Ryby Mlynský náhon
11
Galéria
Zdroj: Dnes24.sk

Našli riešenie

Ako Štrelinger dodal, všetci účastníci pracovného stretnutia sa zhodli na tom, že zúčastnené strany budú participovať na návrhu a realizácii riešenia tak, aby výsledné dielo bolo v súlade s občianskou požiadavkou, požiadavkami správcu a urbanistickým zámerom.

„Bude potrebné aj v mestskom zastupiteľstve dôrazne presadiť, aby sa čo najskôr vyčlenili nevyhnutné finančné zdroje na revitalizáciu Mlynského náhonu, pretože ide o jeden z najpálčivejších problémov tohto mesta,“ povedala predsedníčka komisie životného prostredia pri mestskom zastupiteľstve Iveta Kijevská s tým, že bude potrebné rátať s týmito prostriedkami už v návrhu rozpočtu mesta na rok 2019.

Foto: archív

Zdroj: TASR

SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM

SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM

Najčítanejšie