Sobota 20. júl 2019 Iľja/Eliáš  26 °C
Eva Mikulová Samospráva

Môžete požiadať mesto o grant na podporu kultúry pre rok 2019

Uzávierka predkladania žiadostí je stanovená na 5. apríl 2019, rozhodnutia o poskytnutí či neposkytnutí grantov majú byť známe v júni tohto roka.

Ilustračný obrázok k článku Môžete požiadať mesto o grant na podporu kultúry pre rok 2019
Zdroj: K13

Mesto Košice podporí kultúrne projekty vo vlastnej grantovej schéme po piaty krát za sebou, túto grantovú schému vytvorilo ako prvé mesto na Slovensku v roku 2014.

Prerozdelia 200 tisíc eur

Košice sú zároveň jedným z mála bývalých európskych hlavných miest kultúry, ktoré pokračujú aj prostredníctvom vlastného grantového systému v podpore projektov, prispievajúcich k udržateľnosti úspešne naštartovaných procesov z roku 2013. Mesto na rok 2019 pôvodne vyčlenilo na podporu kultúry prostredníctvom grantovej schémy menej financií ako v minulom roku.

„Nedopatrením sa stalo, že sme v rozpočte na rok 2019 navrhli aj schválili o 50 tisíc eur menej ako v minulom roku. Uvedomujeme si, že tento mestský grant je jedným zo zdrojov financovania nosných kultúrnych podujatí v meste, a preto sme ho dofinancovali. Rozpočtovým opatrením primátora sa suma navýšila na 200 tisíc eur ako v roku 2018,“vysvetľuje primátor Jaroslav Polaček.

„O grantovej schéme sme diskutovali aj na nedávnom stretnutí s predstaviteľmi nezávislej iniciatívy Desatoro pre budúcnosť kultúry v Košiciach. Otvorili sme najmä otázky väčšej transparentnosti hodnotenia projektov. V budúcnosti by mali byť hodnotitelia jednotlivých žiadostí aj z iných častí Slovenska, nielen z Košíc, aby sa zabezpečila väčšia objektívnosť pri výbere projektov, ktoré mesto podporí,“ hovorí Marcel Gibóda, námestník primátora mesta Košice.

„Novinkou bude, že mesto zverejní zoznam hodnotiteľov spolu s rozhodnutím grantovej komisie o poskytnutí, resp. neposkytnutí grantu. Zároveň chceme výjsť v ústrety žiadateľom aj tým, že zverejníme bodové hodnotenie všetkých projektov, ktoré zažiadajú o podporu,“dopĺňa Gibóda.

Administrátorom mestskej grantovej schémy na podporu rozvoja kultúry v Košiciach je príspevková organizácia K13 – Košické kultúrne centrá.

Výzva je zverejnená na internetových stránkach mesta a K13 so všetkými podmienkami, ktoré musia žiadatelia splniť, aby sa mohli o finančnú podporu mesta úspešne uchádzať.

Zdroj: kosice.dnes24.sk