Michal Lendel Práca

Nová šanca pre študentov TUKE: Namiesto lacnej brigády zaujímavé skúsenosti z praxe!

Technická univerzita sa zapája do projektov zlepšujúcich prepojenosť výuky s praxou! Ide o dva projekty, ktoré vznikli s podporou eurofondov a je naň vyčlenených 17 miliónov eur. Študenti tak získajú miesto lacnej brigády zaujímavé skúsenosti z praxe.

Ilustračný obrázok k článku Nová šanca pre študentov TUKE: Namiesto lacnej brigády zaujímavé skúsenosti z praxe!
Zdroj: TASR

Projekty prepojenia vysokoškolského štúdia s praxou sa v utorok prezentovali na pôde Technickej univerzity v Košiciach (TUKE). Študenti sa oboznámili s možnosťou priameho zapojenia sa do aktivít národného projektu vo forme krátkodobých exkurzií alebo dlhodobých vzdelávacích pobytov v podnikoch či firmách. Počas praxe tam spracujú konkrétne odborné témy do ročníkových alebo diplomových prác.

Potreba prispôsobiť vysokoškolské vzdelávanie potrebám zamestnávateľov

„Cieľom národného projektu Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti je pomôcť prispôsobiť vysokoškolské vzdelávanie potrebám zamestnávateľov, podnikov, skrátka praxe,“ uviedol odborný garant pre spoluprácu vysokých škôl a podnikov Andrej Bederka.

V rámci projektu je plánom vytvoriť aj výučbové základne priamo na vysokých školách, ktoré priblížia prostredie VŠ podmienkam praxe.

Študenti bez pracovných skúseností

Študentský rozvojový projekt Aktivita zvyšuje úspech (AZU) je reakciou na súčasný stav, keď študenti majú dostatok vedomostí, no napriek tomu ich pracovný trh nezamestná a ani im neposkytuje ďalšie možnosti uplatnenia. Často sa stretávajú s problémom, že nemajú dostatočné skúsenosti s problematikou v študovanom odbore.

Snaha o zmeny…

„Chceli sme vytvoriť platformu, kde firmy môžu pre študentov vypísať nejaké úlohy, kde hľadajú kreativitu a službu. Študenti tak vo voľnom čase nemusia pracovať na lacných brigádach, ale pracovať na týchto úlohách, ktoré ich posunú ďalej a získajú nimi reálne skúsenosti,“ uviedol manažér projektu AZU Peter Vrábel. Projekt vychádza z iniciatívy študentov, ktorým pomáhajú lokálne centrá podpory na zapojených univerzitách. „Slúžia na to, že škola otvára svoje brány aj mimo výuky, a študenti tam môžu prísť, aby pracovali na svojom projekte.“

TUKE sa bude podieľať na projektoch

TUKE sa zapojila do oboch projektov, ktoré začali v tomto roku. Prorektor univerzity Juraj Sinay uviedol, že prepojenie vysokoškolského vzdelávania s praxou v technických odboroch na Slovensku už v minulosti fungovalo formou exkurzií a praxí v podnikoch. „Dnes máme moderné techniky a technológie, kde my o nich teoreticky veľmi dobre vieme, máme to dokonca aj v laboratóriách, len celkom dobre nevieme, aká je odozva z praxe,“ konštatoval. Predpokladá, že v rámci projektu bude TUKE môcť prezentovať konkrétne kontakty s firmami a konkrétne postupy aplikácie pre študentov za niekoľko mesiacov.

Potreba zapojenia zamestnávateľov

Potrebu kombinácie teoretických vedomostí s praxou zdôrazňuje aj najväčší zamestnávateľ v košickom regióne – oceliareň U.S. Steel. „Už dnes viacero firiem ponúka študentom možnosť stáží, čo robíme aj my. Ponúkame letné stáže, kde počas júla – augusta môžu k nám študenti prísť, sú zaradení do oddelení podľa toho, čo študujú, a sú zapájaní do projektov a úloh, plus im dávame špeciálne školenia na kompetencie, ktoré požadujeme od absolventov, keď ich prijímame,“ uviedol generálny manažér pre zabezpečenie a rozvoj ľudských zdrojov U.S. Steel Milan Polča. Očakáva, že do projektu sa zapoja nielen veľké firmy, ale aj menšie podniky.

Zdroj: TASR

Rýchle správy

Najčítanejšie