Od soboty platia nové zmeny v platení parkovania. Zníži sa suma za platbu sms-kou

Medzi najdôležitejšie úpravy patrí zrušenie 20-percentnej prirážky za parkovné prostredníctvom SMS a jej zosúladenie so sumou, ktorá sa platí za parkovanie pri platbe v hotovosti.

Eva Mikulová

Mesto Košice sa začiatkom roka stalo namiesto spoločnosti EEI prevádzkovateľom parkovacieho systému. Koncom januára schválilo mestské zastupiteľstvo zmenu Všeobecne záväzného nariadenia č. 157 týkajúceho sa plateného parkovania, ktorá začína platiť od soboty 16. februára 2019.

Zapracovali aj pripomienky občanov

Do schválených zmien v nariadení mesta k platenému parkovaniu boli zapracované aj niektoré pripomienky verejnosti. Tie podľa primátora mesta Jaroslava Polačeka zlepšia nielen komfort, ale znížením niektorých cien potešia aj peňaženky majiteľov áut.

Medzi najdôležitejšie úpravy patrí zrušenie 20-percentnej prirážky za parkovné prostredníctvom SMS na čísle 2200 a jej zosúladenie so sumou, ktorá sa platí za parkovanie pri platbe v hotovosti alebo prostredníctvom QR kódu, resp. webovej aplikácie. V novom VZN o parkovaní je okrem iného zahrnuté aj parkovanie motoriek a štvorkoliek. Ak napr. zaparkuje viac motocyklov na jednom parkovacom mieste, postačí, ak parkovné bude mať zaplatené len jedna motorka.

„Ospravedlňujem sa všetkým motoristom za problémy, ktoré nastali od začiatku roka po prevzatí parkovacieho systému mestom Košice. Museli sme dodržať právnu postupnosť krokov, navyše viaceré problémy vznikli z toho, že EEI aj naďalej odmieta poskytnúť mestu databázu užívateľov rezidentských parkovacích kariet. Z nášho pohľadu je najdôležitejšie, že parkovanie v Košiciach opäť patrí mestu a peniaze z neho zostanú v Košiciach. Týmto dávam záväzok, že o použití každého jedného takto získaného eura budeme informovať verejnosť,“ skonštatoval primátor mesta Košice Jaroslav Polaček.

Zmeny uviedli na webovej stránke mesta Košice:

Ruší sa prirážka vo výške 20 percent pri úhrade základného parkovného prostredníctvom SMS.

V prípade ešte platnej karty od EEI a už vydanej karty mestom sa doba platnosti novej karty zmení tak, že 1. deň jej platnosti bude nadväzovať na posledný deň platnosti karty od EEI.

Mesto bude akceptovať platné karty vydané EEI s najneskorším dátumom 31. január 2019.

Platiteľ parkovného do automatu EEI je ich povinný umiestniť za čelné sklo auta, aby sa zvonku dali prečítať všetky údaje o vozidle nachádzajúce sa na prednej strane karty.

Držiteľ karty od EEI vydanej len v elektronickej podobe je povinný doklad o jej zaplatení alebo vydaní umiestniť za čelné sklo auta, aby boli čitateľné všetky potrebné údaje. Ak údaje z týchto kariet nebude možné overiť, bude sa to považovať za nezaplatené parkovanie.

Držiteľ karty od EEI si ju môže preregistrovať do 31. marca 2019. Ak to urobí, odpadne mu povinnosť mať kartu alebo doklad o jej zaplatení umiestnený za čelným sklom v aute. Platí to aj v prípade, ak spoločnosť EEI odovzdá mestu Košice databázu svojich parkovacích kariet.

Oddnes sa až do 31. marca 2019 dočasne zjednodušuje spôsob preukazovania podmienok na vydanie parkovacích kariet. Podrobnosti budú uvedené na stránke parking.kosice.sk a na úradnej tabuli mesta.

Pri vydávaní rezidentských kariet za 5 eur pre seniorov od 62 rokov sa už nebude brať do úvahy, či žiadateľ poberá starobný dôchodok a ruší sa aj podmienka maximálneho mesačného príjmu.

Čas základnej úhrady parkovného sa skracuje na polovicu z jednej hodiny na 30 minút. Za každú začatú polhodinu sa v I. tarifnom pásme bude platiť 0,75 eura namiesto súčasných 1,50 eura. V II. tarifnom pásme sa základná sadzba zníži zo súčasného 1 eura na 50 centov.

Mení sa platba za rezidentský parkovací lístok v elektronickej podobe prostredníctvom SMS alebo QR kódu umožňujúci parkovať na rezidentských miestach v rezidentských lokalitách. Vodič tak zaplatí namiesto 50 centov za každú začatú hodinu len 25 centov za každú začatú polhodinu.

Pristúpi sa k možnosti vydávania kariet len v elektronickej podobe v prípade, ak to bude vhodné z technických dôvodov. Evidenčné čísla vozidiel viazaných na tieto karty už bude môcť bez problémov skontrolovať Mestská polícia.

Obyvatelia žijúci v centrálnej mestskej zóne budú mať dočasne možnosť parkovať aj na tých uliciach, ktoré susedia s jednou z troch ulíc uvedených na rezidentskej parkovacej karte.

Počas sobôt už nebude potrebné platiť za parkovanie na parkoviskách v rezidentských lokalitách. Bezplatné budú aj parkoviská pri OC Merkúr, na Festivalovom námestí, pri Jumbo centre, v okolí Angels arény a parkoviská na Južnej triede.

Ako zaplatiť parkovné smartfónom alebo tabletom

Ste v meste a máte so sebou svoj smartfón alebo tablet? Tak si len otvorte aplikáciu, kde máte skener QR kódu a načítajte ho z dopravného značenia v parkovacej zóne (napr. z dopravnej značky Parkovanie – parkovacie miesta s parkovacím státím), v ktorej sa nachádzate. Budete presmerovaní na platobný portál, kde už len zadáte evidenčné číslo vášho vozidla (napr. KE111AB), číslo platobnej karty (môžete byť vyzvaní aj na overenie jej platnosti) a vyberiete si, na aký dlhý časový úsek chcete zaplatiť parkovné.

Ďalšou možnosťou je, že si v mobile alebo tablete vyťukáte stránku parking.kosice.sk. Kliknete si na sekciu Zaplatiť na ulici (ikonka Chcem zaparkovať) a vyberiete si platbu kartou (ikonka Chcem zaplatiť kartou). Budete presmerovaní na platobný portál.

V ňom najprv vyplníte tarifné pásmo, v ktorom sa nachádzate (napr. KE2) a potom aj tu zadáte evidenčné číslo vášho vozidla (napr. KE111AB), číslo platobnej karty (môžete byť vyzvaní aj na overenie jej platnosti) a vyberiete si, na aký dlhý časový úsek chcete zaplatiť parkovné.

V oboch prípadoch si môžete uložiť vaše nastavenia a nastaviť si aj doručovanie bezplatných správ upozorňujúcich na blížiaci sa koniec vymedzenej doby, za ktorú máte uhradené parkovné.

Po uhradení platby bude na Vami uvedenú e-mailovú adresu doručené potvrdenie o zaplatení. Výhodou tohto spôsobu platby je možnosť jednorazového zakúpenia parkovacieho lístka na Vami určené časové obdobie – napríklad na 3 hodiny.

Ako zaplatiť za parkovanie SMS-kou

Do SMS napíšete skratku mesta – Košice (KE); kód tarifného pásma, v ktorom parkujete (A1), a v prípade denného lístka sa ku kódu tarifného pásma pripojí písmeno „D“ (A1D); EČV svojho automobilu.

KE medzera A1 medzera EČV; príklad: KE A1 KE123CD

a v prípade denného lístka: KE medzera A1D medzera EČV; príklad: KE A1D KE123CD

Správu v takomto tvare pošlite na skrátené číslo 2200. Svoj parkovací lístok obdržíte na svoj mobil v spätnej SMS.

Cena parkovného:

tarifné pásmo 1 (kód A1) 0,75 EUR (30 minút, dvanásta SMS predĺži parkovanie do konca dňa)

tarifné pásmo 2 (kód A2) 0,50 EUR (30 minút, dvanásta SMS predĺži parkovanie do konca dňa)

Platnosť parkovného (tarifné pásmo 1, 2): Pondelok – Piatok 7.30 – 18.00 hod., Sobota 7.30 – 13.00 hod., Nedeľa, sviatok – zdarma

tarifné pásmo 3 (kód A3) 0,25 EUR (30 minút, dvanásta SMS predĺži parkovanie do konca dňa)

tarifné pásmo 4 (kód A4) 0,25 EUR (30 minút, ôsma SMS predĺži parkovanie do konca dňa)

Platnosť parkovného (tarifné pásmo 3, 4): Pondelok – Piatok 7.30 – 18.00 hod., Sobota, Nedeľa, sviatok – zdarma

tzv. tarifné pásmo 5 (kód A5) 0,25 EUR (30 minút, maximálne 4 hodiny pre 1 EČV)

Platnosť parkovného (tarifné pásmo 5): Pondelok – Nedeľa vrátane sviatkov 7.30 – 16.00 hod.

Denný lístok pre tarifné pásma 1, 2, 3 a 4:

A1D 9,00 € (24 hodín)

A2D 6,00 € (24 hodín)

A3D 3,00 € (24 hodín)

A4D 2,00 € (24 hodín)

Denný lístok platí po dobu 24 hodín od zaplatenia, najneskôr však do konca doby spoplatnenia platnej počas nasledujúceho dňa. Ak sa však počas celého nasledujúceho dňa úhrada za parkovanie neplatí (nedeľa, sviatok a v prípade tarifného pásma 3 a 4 aj sobota), denný lístok platí počas 48 hodín od zaplatenia.

Zdroj: kosice.dnes24.sk