Odklepnuté košickými poslancami: Mesto vráti časť peňazí za Kasárne/Kulturpark

Mesto rezortu navrhlo vrátenie peňazí v dvoch splátkach, čím chce podľa hovorkyne Košíc Lindy Šnajdárovej získať dostatok času na preukázanie správnosti svojho postupu.

Ilustračný obrázok k článku Odklepnuté košickými poslancami: Mesto vráti časť peňazí za Kasárne/Kulturpark
Zdroj: TASR

Košickí mestskí poslanci na svojom poslednom rokovaní schválili vrátenie časti poskytnutého nenávratného finančného príspevku (NFP) Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiacemu orgánu za projekt Kasární/Kulturparku formou splátok.

Suma, ktorú má mesto vrátiť, predstavuje 25 percent z celkovej sumy stavebných prác, čo je 5,6 milióna eur.

V prvom polroku 2014 bol vykonaný vládny audit projektu Kasárne/Kulturpark. Audítorská skupina mala s mestom rozdielny názor na uzatvorenie dodatku k zmluve o dielo so zhotoviteľom stavebných prác na predĺženie termínu realizácie diela.

Mesto tvrdí, že počas realizácie diela nastali objektívne dôvody, ktoré zapríčinili nemožnosť uskutočniť ho v stanovenom termíne, preto v súlade so zmluvou o dielo schválenou ministerstvom bol termín dodatkom predĺžený.

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR požiadalo mesto o vrátenie časti NFP. Mesto rezortu navrhlo vrátenie peňazí v dvoch splátkach – prvú v roku 2019 a druhú v roku 2020, čím chce podľa hovorkyne Košíc Lindy Šnajdárovej získať dostatok času na preukázanie správnosti svojho postupu.

Mesto na základe predložených dôkazov trvá na tom, že postupovalo správne, a toto tvrdenie chce preukázať.

„S cieľom predložiť nové dôkazy, ktoré by mohli znamenať zvrátenie nepriaznivého stavu vo veci, objednalo v Ústave súdneho inžinierstva ako nezávislej organizácii znalecký posudok na posúdenie faktu, či posun termínu ukončenia stavebných prác bol vyvolaný objektívnymi nepredvídateľnými okolnosťami, a teda nemal vplyv na výsledok súťaže,“ uviedla Šnajdárová.

Podľa jej slov po získaní týchto nových dôkazov mesto Košice požiada o vykonanie opätovnej kontroly verejného obstarávania a prehodnotenie rozhodnutia.

„Ak by sme teraz pozastavili tú splátku, tých 5,6 milióna eur, tak by sme mali otvorený spor s inštitúciou, ktorá nám dáva ďalšie a ďalšie peniaze na ďalšie fondy, a preto sme sa vlastne dostali teraz do kúta. Aj tí, ktorí sú samozrejme proti tomu a ktorí vôbec nemali prsty v chybe, ktorá sa stala na stavbe. Sme zatlačení do kúta, pretože keby sme teraz zdvihli ruku proti, tak vlastne zastavíme všetky fondy, či už spomínané EuroVelo, alebo ďalšie a ďalšie investície do mesta. Takže vlastne my musíme teraz súhlasiť s tým, že áno, urobili ste síce chybu a zaplatíme to, ale zaplatíme to, lebo chceme pre Košice dobre,“ dodal poslanec Miroslav Špak.

Foto: Ilustračné

Zdroj: TASR

Odporúčame