Peter Simon Správy

Radnica ponúka lukratívne miesto: TÚTO pozíciu potrebuje obsadiť!

Mesto zverejnilo zaujímavé oznámenie. Ponúka naozaj zaujímavú pracovnú pozíciu. Prečítajte si, aké sú podmienky a kde môžete podávať žiadosť.

Ilustračný obrázok k článku Radnica ponúka lukratívne miesto: TÚTO pozíciu potrebuje obsadiť!
Foto: Peter Simon / Zdroj: Dnes24.sk

Mesto Rožňava vyhlásilo výberové konanie na zaujímavú pozíciu. Potrebuje obsadiť funkciu riaditeľa Spojenej školy, J. A. Komenského 5, Rožňava.

Kvalifikačné predpoklady podľa Ivana Nemčoka z odboru školstva, kultúry, mládeže a športu, ktorý o danej veci informuje sú odborná a pedagogická spôsobilosť, ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, päť rokov pedagogickej praxe, dosiahnutie kariérneho stupňa pedagogický zamestnanec s I. atestáciou.

„Uchádzač by mal spĺňať aj tieto ďalšie predpoklady na výkon pracovnej pozície, ako občianska bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, znalosť školskej legislatívy, komunikačné, organizačné a riadiace schopnosti, znalosť práce s PC, flexibilita, spoľahlivosť a zodpovednosť,“ informuje Nemčok.

Termín podania prihlášky je do 14. novembra 2016, v podateľni Mestského úradu v Rožňave. Obálku treba označiť: Výberové konanie – SŠ Komenského 5 – NEOTVÁRAŤ.

Do obálky musíte vložiť viacero dokladov. Prinášame vám prehľad, akých.

Uchádzač o prácu musí podľa Nemčoka predložiť prihlášku do výberového konania, ktorá obsahuje meno, priezvisko, dátum narodenia a adresu trvalého bydliska, overené fotokópie dokladov o vzdelaní. Následne overený doklad o absolvovaní I. atestácie, alebo jej náhrady, návrh koncepcie rozvoja školy a stručný profesijný životopis. Nesmiete vynechať ani výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace), lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti a súhlas na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM