Radka Deckerová Futbal

Zápas Dedinky Vs. Rudná sa odkladá: Na ihrisku je ešte stále sneh!

Komisie počas ťýždňa zasadali a rozhodli odložiť v prvej triede len jediný zápas. Na Dedinkách majú ešte sneh, v lyžiarkom stredisku sa dokonca ešte lyžuje.

Ilustračný obrázok k článku Zápas Dedinky Vs. Rudná sa odkladá: Na ihrisku je ešte stále sneh!
Zdroj: TASR

Úradná správa ObFZ č.19/ 2012–2013

Zo zasadnutia ŠTK dňa 17.4. 2013:
ŠTK na základe stanoviska FK Lok. Dedinky o stave hracej plochy ruší zápas I.tr. / 18. kolo/ Lok. Dedinky- TJ Sokol Rudná a zároveň žiada FK Lok. Dedinky a TJ Sokol Rudná o predloženie vzájomnej dohody a termínu odohratia zápasu na najbližšie zasadnutie ŠTK ObFZ.
ŠTK oznamuje FK v kategórii prípraviek, že 1. jarné kolo turnaja prípraviek sa uskutoční v náhradnom termíne.

ŠTK oznamuje FK, že z dôvodu zlého počasia a stavu ihrísk prekladá 17. kolo I. a II.tr. /dospelí/ na deň 22.-23.6.2013 v UHČ a 11. kolo dorastu a st.žiakov na deň 15.-16.6. 2013 v UHČ.

ŠTK upozorňuje FK na doteraz preložené zápasy / dospelí + mládež/:
15. kolo I a II.tr. dňa 1.5. 2013 o 15.30 hod.
16. kolo I. a II.tr.dňa 8.5. 2013 o 15.30 hod.
10. kolo dorastu a st. žiakov dňa 8.-9.6.2013 v UHČ.

ŠTK upozorňuje FK na doplnenie súpisiek pred jarnou časťou súťaží ObFZ.

ŠTK oznamuje, že FK Baník Rakovnica vystúpil zo súťaže II.tr. Výsledky FK Baník Rakovnica budú anulované.

ŠTK upozorňuje FK na vyplňovanie zápisov o stretnutí / I.-II. tr.- dorast -žiaci/.
V zápise o stretnutí sa vyplňuje 7 miestne registračné číslo, nie rod. číslo hráča.
ŠTK potvrdzuje, že zápasy dorastu začínajú vždy 2.30 hod. pred zápasmi dospelých. V rozpise ObFZ 2012–2013 došlo k chybám tlače v UHČ, ktoré je potrebné v tomto znení opraviť. ŠTK nariaďuje sledovať ÚS ObFZ ako aj delegovanie R a DZ na jednotlivé hracie dni.

ŠTK oznamuje FK v kategórii / st.žiaci/, že dňom 30.8.2012 vystúpilo zo súťaže st. žiakov družstvo TJ Druž. Honce. Mužstvá, ktoré podľa rozpisu súťaží majú vzájomný zápas s TJ Druž. Honce budú mať voľno. Dňom 12.9.2012 vystúpilo zo súťaže st. žiakov i družstvo Družba Čoltovo z ekonomických dôvodov.
ŠTK a MRK ObFZ upozorňuje klubových ISSF managerov, že pri registrácii nových hráčov je potrebné schváliť nových hráčov zo súhlasom matrikára ObFZ po odsúhlasení vyplneného tlačiva.

Zastavenie činnosti :
Csaba Flander- Dlhá Ves/4/ stop v 1 jarnom kole- Tomáš Kovács- Bohúňovo/4/ stop v 1 jarnom kole- Dávid Csík- Bohúňovo/ 4/ stop v 1 jarnom kole

Hráči vylúčení :
Róbert Kováč- Plešivec / 1 zápas nepodmienečne I/ 5a + 10 Euro/
Ladislav Ikri- Štítnik / 1 zápas nepodmienečne I/5a
Denis Kortvely- Hrhov / 3 zápasy nepodmienečne I/1b + 10 Euro

DK trestá TJ Mladosť Jovice finančnou pokutou 50,–Euro za HNS lavičky v zápase II.tr. Kečovo- Jovice / II/1b/.
DK trestá ved. mužstva TJ Ml. Jovice E. Zsebika zákazom výkonu funkcie ved. mužstva do konca súť.roč. 2012/2013.

DK trestá FK Pap. Slavošovce finančnou pokutou 60 Euro pre nezaslanie videozáznamu zo zápasu I. tr. Slavošovce – Jablonov v termíne do 29.10.2012.

DK upozorňuje FK na nezaplatenie finančných pozdĺžnosti pod discipl. následkami zastavenia činnosti tieto FK:
Ml. Jovice 50,– Euro / DK č.1/2013/-nedoplatok/pokuta z jesennej časti
Pap.Slavošovce 60,– Euro / DK č.2/2013/-nedoplatok/pokuta z jesennej časti
FK Brzotín 200 Euro / DK č. 3/2013/-nedoplatok/pokuta z jesennej časti
TJ FO Vlachovo 50 Euro / DK č.4/2013/-nedoplatok/pokuta z jesennej časti
ZK Dlhá Ves 20 Euro/ DK č. 5/2013/-nedoplatok/pokuta z jesennej časti
FK Gem. Hôrka 10 Euro / DK č.6/2013/ -nedoplatok/pokuta z jesennej časti
FK Plešivec 10 Euro / DK č.7/2013/-nedoplatok/pokuta z jesennej časti
FK Hrhov 10 Euro / DK č.8/2013/-nedoplatok/pokuta z jesennej časti

Splatnosť pokút do 14 dní od vystavenia zbernej faktúry / sleduje ISSF manager klubu /. Zbernú faktúru za mesiac marec obdržia FK v mesiaci apríl 2013.
DK upozorňuje FK, že počnúc súť. roč. 2012/2013 sa pokles hráčov pod 7 trestá finančnou pokutou 40 Euro / 20,– Euro pre ObFZ a 20,– Euro pre poškodený FK/.
DK vyzýva FK Plešivec na predloženie dokladu o zaplatení pokuty/ pokles hráčov pod 7/ pre FK Honce.
DK vyzýva na TJ Sokol Gemtex Rudná a FK Brzotín na predloženie dokladu o zaplatení pokuty pre FK Pap. Slavošovce / nenastúpenie na zápas/ uloženej DK ObFZ z jesennej časti súť.roč. 2012–2013.
DK ObFZ potvrdzuje úhradu/ doklad o zaplatení/ TJ Sokol Rudná voči FK Pap.Slavošovce.

Z pracovnej porady ISSF:
Dňa 1.3. 2013 sa v priestoroch ZŠ- Zakarpatská uskutočnilo pracovné stretnutie funkcionárov FK, ISSF managarov so zástupcami SFZ / p. Ján Letko/ a VsFZ / p. Alžbeta Majláthová, p. Štefan Olšavský/ ohľadom prechodu na plastové karty a zbernú faktúru ISSF. Z pracovného stretnutia sú pre FK dôležité tieto informácie:

a/ jarná časť súťaží/ dospelí/ sa odohrá už iba na plastové RP, ktoré sú FK povinné vymeniť najneskoršie do 31.3. 2013.
b/ ObFZ prechádza na mesačnú zbernú faktúru od jarnej časti súťaží ObFZ
c/ prvú zbernú faktúru FK obdržia za mesiac marec v mesiaci apríl 2013,resp. v mesiaci máj za mesiac apríl 2013.
d/ za sledovanie a vyplatenie zbernej faktúry zodpovedá FK a ISSF manager
e/ zberná faktúra klubu musí byť vyplatená do 14 dní od jej vyhotovenia. V prípade neuhradenia zbernej faktúry v stanovenej lehote bude mať klub pozastavenú činnosť/ prestupy, registrácia / + návrh na odpočítanie 3 bodov po skončení súť. roč. / návrh SFZ/.
f/ ISSF manageri FK si budú môcť prevziať notebook / informáciu sme Vám zaslali mailom, resp. viac na www.futbalvsfz.sk, alebo www.infofutbalrv.webnode.sk

Sekretariát ObFZ oznamuje, že vzhľadom k veľkému počtu žiadostí o plastový RP v rámci oblastných, regionálnych súťaží je potrebné počítať s oneskorení dodania!!! V prípade, že FK požiadali o vydanie plastových preukazov, ktoré im zatiaľ neboli doručené, bude ŠTK ObFZ povolený štart hráčov v 1. jarnom kole na:
a/ plastový RP / nový/
b/ starý RP, ktorého platnosť skočila dňom 31.12.2012 !!! / nie starší !!!/.

Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM