Parkovné pri košickej zoo: Aká je aktuálna situácia?

V apríli tohto roka prekvapilo návštevníkov košickej zoo vyberanie poplatku za parkovanie, ktoré bolo dovtedy bezplatné. Aká je aktuálna situácia a čo sa odvtedy zmenilo?

Lenka Fedorová
Ilustračný obrázok k článku Parkovné pri košickej zoo: Aká je aktuálna situácia?
Zdroj: TASR

V apríli tohto roku sme vás informovali o vyberaní parkovného od návštevníkov košickej zoologickej záhrady. Stalo sa tak počas veľkonočnej nedele, čo sa následne stretlo s vlnou kritiky. Krátko na to vedenie mesta oznámilo, že v tejto veci plánuje podať trestné oznámenie. Čo sa odvtedy zmenilo a aká je aktuálna situácia?

Košický mestský poslanec Miloš Ihnát v interpelácii a mestská poslankyňa Lubica Blaškovičová v dopyte požadovali od vedenia mesta informácie o aktuálnom stave sporu. Ako Blaškovičová v dopyte uvádza, riaditeľ zoo Erich Kočner sa v dôsledku vzniknutej situácie stretol s negatívnou spätnou väzbou a poklesom návštevnosti.

,,27. apríla 2017 sa na rokovaní zástupcovia mesta Košice dohodli so starostom Mestskej časti Košice – Kavečany Martinom Balčíkom a predsedom Urbariátu Kavečany Jozefom Človečkom na ďalšom postupe riešenia vlastníckych práv k pozemkom," informuje vedenie mesta.

Podľa zverejnených informácií sa v dohode uvádza, že Urbariát Kavečany nebude vyberať parkovné (nájomné) od návštevníkov ZOO na asfaltových plochách (parkovisku) mesta Košice, pričom mesto Košice rešpektuje vlastnícke a iné práva Urbariátu k ďalším pozemkom v danej lokalite.

Mesto Košice ďalej podľa dohody bezodkladne predloží návrh na uzavretie nájomnej zmluvy na pozemky, ktoré sa nachádzajú pod asfaltovými plochami, slúžiacimi ako parkovisko pred ZOO a Urbariát Kavečany doručí bezodkladne mestu Košice návrh na zverenie asfaltových plôch (parkovisko) do správy Urbariátu Kavečany.

Ako vyplýva z odpovede, mesto Košice bude pokračovať v procese riešenia majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov Urbariátu Kavečany v areáli ZOO a bude pravidelne (minimálne jedenkrát mesačne) informovať Urbariát Kavečany o procese riešenia danej veci.

,,Mesto Košice ešte pred uvedeným rokovaním podalo na súde návrh na neodkladné opatrenie, aby sa Urbariát Kavečany zdržal konania, ktorým znemožňuje užívanie parkoviska bez úhrady parkovného. Súd vydal neodkladné opatrenie dňa 9. mája 2017," uvádza sa v závere odpovede.

Foto: Ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk

Odporúčame