Prázdniny sa krátia: Lavice mestských ZŠ v Košiciach zaplní skoro 2200 prvákov

Letné prázdniny sa pomaly blížia ku koncu. Viac ako 2200 prvákov by malo v septembri nastúpiť do mestských škôl v Košiciach.

Lucia Šútorová
Ilustračný obrázok k článku Prázdniny sa krátia: Lavice mestských ZŠ v Košiciach zaplní skoro 2200 prvákov
Zdroj: TASR

Do 33 základných škôl (ZŠ) v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice, by malo v septembri nastúpiť 2148 prvákov.

Mesto má vo svojej pôsobnosti podľa hovorkyne košického Magistrátu Lindy Šnajdárovej i 15 materských škôl (MŠ), z toho štyri majú od septembra minulého roka vytvorené elokované pracovisko. MŠ, ktoré sú neprávnymi subjektmi, má mesto 39 a v Mestskej časti Košice – Staré mesto a Šaca je podľa hovorkyne sedem MŠ. Vo svojej správe má mesto i jednu Základnú školu s materskou školou.

Racionalizácia siete škôl

Podľa Šnajdárovej v školskom roku 2016/17 nedošlo k racionalizácii siete škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Došlo však k optimalizácii v materských školách vytvorením spomínaných elokovaných pracovísk.

„V školskom roku 2016/2017 navštevovalo MŠ 6069 detí a ZŠ 15 750 žiakov. Pre školský rok 2017/18 očakávame rovnaké počty, možno mierny nárast detí a žiakov,“ uviedla Šnajdárová.

Nulté ročníky

Celkový počet žiakov, ako vysvetlila, ovplyvňuje počet prijatých žiakov na osemročné gymnáziá, vznik súkromných škôl a veľký pohyb žiakov v ZŠ Ľ. Podjavorinskej 1 na Luníku IX a ZŠ Mládežnícka. Na týchto základných školách budú naďalej podľa jej slov okrem bežných tried vytvorené triedy nultého ročníka. „Definitívne počty budeme poznať po Eduzbere a odovzdaní výkazov po 15. septembri,“ doplnila Šnajdárová.

Opravy škôl

Ako ďalej uviedla, mesto Košice, konkrétne oddelenie školstva, celý rok podľa potreby rieši rekonštrukcie a opravy škôl a školských zariadení v rámci finančných možností mesta. „Doteraz bolo preinvestovaných do riešenia havarijných stavov budov, respektíve do bežných opráv škôl a školských zariadení aj pomocou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR vyše 1 350 000 eur,“ vysvetlila Šnajdárová.

Počas letných prázdnin mesto pokračovalo tiež v rozšírení kapacít šiestich MŠ. „V prípade úspešnosti projektov cez IROP začneme riešiť aj ďalšie MŠ, konkrétne MŠ Húsková, MŠ Azovská, MŠ Muškátová a MŠ Žižková – elokované pracovisko Turgenevova 38,“ doplnila hovorkyňa.

Foto: ilustračné

Zdroj: TASR