Utorok 23. júl 2019 Oľga  23 °C
Alexandra Kolínská Práca

REBRÍČEK VYSOKÝCH ŠKÔL: Koľko percent absolventov košických VŠ končí na úrade práce?

Ktorú vysokú školu si vybrať, aby ste sa po jej skončení zamestnali čo najľahšie? Odpoveď na túto otázku ponúka analýza inštitútu INEKO, ktorý zostavil rebríček vysokých škôl na základe nezamestnanosti absolventov. Ako v nej dopadli Technická Univerzita, či Univerzita P.J. Šafárika?

Ilustračný obrázok k článku REBRÍČEK VYSOKÝCH ŠKÔL: Koľko percent absolventov košických VŠ končí na úrade práce?
Zdroj: Webnoviny.sk

Podľa inštitútu sa Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach z pohľadu absolventskej miery nezamestnanosti umiestnila v rebríčku 30 hodnotených škôl na šestnástom mieste s 11,92 % absolventov, ktorí v roku 2013 končili na úrade práce. Oproti roku 2012 (3,35 %) si škola výrazne pohoršila.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika na 21. mieste dopadla rovnako horšie, ako v roku 2012 (12,57 %). V roku 2013 odchádzalo do evidencie na úrady práce až 7,93 % jej čerstvých absolventov. Technická univerzita Košice dosiahla ešte horší výsledok. Patrí jej 24. priečka. Na úrade práce skončilo v roku 2013 až 13,66 % jej absolventov. Oproti predošlému roku si pohoršila, keď v roku 2012 odchádzalo do evidencie 7,65 % absolventov.

Vysoká škola bezpečnostného manažérstva skončila až na 30. mieste. Z tejto školy skončilo na úrade práce v roku 2013 až 18,48% absolventtov, pričom v roku 2012 bolo bez práce 7,63% absolventov.

Inštitút vypočítal absolventskú mieru nezamestnanosti (ráta sa podľa počtu nezamestnaných absolventov k 30. septembru) za roky 2010 až 2013 z údajov Ústredia práce a Ústavu prognóz. Na základe toho zostavil tieto rebríčky vysokých škôl:

Koľko percent absolventov VŠ končí na úrade práce?

Názov vysokej školy 2013 2012 2011 2010
1. Vysoká škola výtvarných umení 3,18% 1,10% 1,05% 1,25%
2. Akadémia umení 5,42% 2,27% 3,51% 1,55%
3. Vysoká škola múzických umení 5,97% 3,74% 3,45% 2,77%
4. Slovenská technická univerzita 6,74% 2,98% 3,13% 3,16%
5. Univerzita Komenského 6,83% 3,93% 4,75% 4,17%
6. Akadémia policajného zboru 7,13% 6,76% 4,46% 7,00%
7. Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety 8,43% 4,91% n/a n/a
8. Paneurópska vysoká škola 8,47% 5,55% 6,28% 5,80%
9. Ekonomická univerzita 8,69% 4,79% 7,81% 5,59%
10. Slovenská zdravotnícka univerzita 9,80% 7,85% 12,27% 5,46%
11. Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia 9,84% 9,81% 12,50% 20,00%
12. Žilinská univerzita 10,11% 4,21% 8,05% 8,37%
13. Katolícka univerzita 10,36% 5,57% 5,04% 7,36%
14. Univerzita sv. Cyrila a Metoda 10,47% 5,85% 8,30% 6,54%
15. Univerzita Konštantína Filozofa 11,86% 6,93% 8,60% 9,09%
16. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie 11,92% 3,35% 3,61% 5,20%
17. Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy 12,05% 4,22% 11,06% 8,85%
18. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka 12,31% 5,69% 9,94% 12,48%
19. Univerzita Mateja Bela 12,32% 7,28% 6,91% 7,90%
20. Vysoká škola manažmentu 12,46% 1,71% 6,71% 8,10%
21. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika 12,57% 7,93% 9,64% 8,24%
22. Trnavská univerzita 13,07% 6,26% 8,20% 8,04%
23. Technická univerzita Zvolen 13,17% 8,71% 9,68% 8,85%
24. Univerzita J. Selyeho 13,23% 7,31% 11,94% 11,39%
25. Technická univerzita Košice 13,66% 7,65% 9,10% 7,65%
26. Prešovská univerzita 14,34% 8,36% 11,86% 11,43%
27. Slovenská poľnohospodárska univerzita 14,98% 8,50% 9,49% 10,13%
28. Vysoká škola v Sládkovičove 15,98% 6,78% 7,31% 3,54%
29. Stredoeurópska vysoká škola 16,07% 9,48% 11,47% 6,67%
30. Vysoká škola bezpečnostného manažérstva 18,48% 7,63% 11,75% 9,27%

INEKO zostavil rebríček aj na základe nezamestnanosti absolventov po viac ako roku od ukončenia štúdia. Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v ňom patrí 6. miesto s 1,09% absolventov v evidencii úradu práce, čo je opäť horšie, ako v roku 2012, kedy ich bolo 0%. Technická univerzita Košice si pohoršila, keď skončila na 22. priečke. V roku 2013 bolo na úradoch práce evidovaných 3,22% jej absolventov. V porovnaní s rokom 2012 (0,30%) počet absolventov tiež vzrástol.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, ktorá skončila na 24. mieste, v roku 2013 boli evidované 3,53% nezamestnaných absolventov na úrade práce. V roku 2012 bol počet nezamestnaných absolventov iba 0,26%. Najhoršie z košických škôl dopadla Vysoká škola bezpečnostného manažérstva, ktorej v rebríčku patrí 29. miesto s 4,87% absolventov bez práce po viac ako roku od skončenia školy. Pritom v roku 2012 ich bolo 0,00%.

„Ukazuje sa, že miera nezamestnanosti meraná po viac ako roku od skončenia školy sa pohybuje na veľmi nízkych úrovniach, čo vypovedá o tom, že ak si aj absolvent nenájde prácu hneď (v priebehu pár mesiacov), tak väčšinou už do roka s tým problém nemá,“ uvádza inštitút.

Nezamestnanosť absolventov po viac ako roku od skončenia školy:

Názov vysokej školy 2013 2012 2011 2010
1. Vysoká škola manažmentu 0,00% 0,00% 1,10% 2,88%
2. Vysoká škola výtvarných umení 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
3. Vysoká škola múzických umení 0,61% 0,29% 0,62% 0,31%
4. Slovenská technická univerzita 0,74% 0,02% 0,02% 0,04%
5. Univerzita Komenského 0,99% 0,23% 0,23% 0,17%
6. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie 1,09% 0,00% 0,55% 1,82%
7. Paneurópska vysoká škola 1,12% 0,89% 0,47% 0,00%
8. Trnavská univerzita 1,20% 0,26% 0,44% 0,34%
9. Akadémia policajného zboru 1,23% 0,00% 0,51% 0,00%
10. Ekonomická univerzita 1,51% 0,17% 0,48% 0,22%
11. Akadémia umení 1,53% 0,50% 0,50% 0,00%
12. Žilinská univerzita 1,62% 0,08% 0,67% 0,65%
13. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka 1,93% 0,25% 2,11% 0,86%
14. Univerzita sv. Cyrila a Metoda 2,05% 0,17% 0,59% 0,27%
15. Univerzita Mateja Bela 2,30% 0,21% 0,48% 0,53%
16. Katolícka univerzita 2,32% 0,00% 0,86% 1,48%
17. Slovenská zdravotnícka univerzita 2,39% 0,00% 1,06% 0,63%
18. Univerzita Konštantína Filozofa 2,47% 0,35% 1,08% 0,69%
19. Vysoká škola v Sládkovičove 2,50% 0,00% 0,00% 0,99%
20. Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety 2,57% 1,27% n/a n/a
21. Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy 2,70% 0,00% 1,79% 0,00%
22. Technická univerzita Košice 3,22% 0,30% 0,60% 0,17%
23. Slovenská poľnohospodárska univerzita 3,22% 0,09% 0,42% 0,31%
24. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika 3,53% 0,26% 0,92% 0,81%
25. Technická univerzita Zvolen 3,97% 0,22% 0,99% 0,89%
26. Prešovská univerzita 4,23% 0,17% 1,67% 0,98%
27. Stredoeurópska vysoká škola 4,62% 1,50% 1,18% 1,54%
28. Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia 4,79% 1,47% 10,53% 12,96%
29. Vysoká škola bezpečnostného manažérstva 4,87% 0,00% 3,08% 3,91%
30. Univerzita J. Selyeho 5,19% 0,48% 0,68% 1,15%

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk