Teplé miestečko na košickom úrade je voľné: TU sú podmienky prijatia!

Zaujímavá príležitosť z košickej mestskej časti, ktorá sa už nemusí zopakovať. K dispozícii je žiadané zamestnanie. Aké sú podmienky?

Lukáš Zavacký
Ilustračný obrázok k článku Teplé miestečko na košickom úrade je voľné: TU sú podmienky prijatia!
Zdroj: TASR

Mnoho ľudí túži pracovať v kancelárii. Na niekoľko takýchto ponúk mohli naši čitatelia reagovať, keďže sme ich ponúkli v našom podrobnom prehľade. Najnovšie žiadanú prácu ponúka Krásna, ktorá o nej zverejnila podrobnosti.

Vyhlásila výberové konanie na miesto referenta výstavby a civilnej ochrany.

Náplňou práce nového človeka bude samostatné vybavovanie agendy vo vymedzenej oblasti samosprávy pri príprave a zabezpečovaní výkonu individuálnych právnych aktov, odsúhlasovanie umiestnenia predajných stánkov a vydávanie stanovísk či spolupráca s investormi a dodávateľmi stavieb realizovaných na území samosprávy v rámci rozvoja občianskej vybavenosti (ďalej v tomto odkaze).

Medzi požiadavky patrí minimálne vysokoškolské vzdelanie 1. stupňa, spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, analytické a logické schopnosti, flexibilita a kreativita, dôslednosť, samostatnosť a zodpovednosť, znalosť z prípravy projektov a žiadostí, vodičský preukaz skupiny B a bezúhonnosť. Výhodou je ovládanie cudzích jazykov a osvedčenie o odbornej spôsobilosti na úseku civilnej ochrany obyvateľstva.

Písomnú prihlášku spolu so životopisom, motivačným listom, kópiou dokladov o najvyššom dosiahnutom vzdelaní a o požadovaných predpokladoch, výpisom z registra trestov, súhlasom k použitiu osobných údajov a čestným vyhlásením o spôsobilosti na právne úkony musí uchádzač doručiť na adresu Miestny úrad mestskej časti Košice – Krásna, Opátska 18, 040 18 Košice – Krásna, a to do 31. januára 2017.

Obálku s dokumentmi treba označiť „Výberové konanie na pozíciu: referent výstavby a civilnej ochrany, NEOTVÁRAŤ“.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk

Odporúčame