Martin Károly Správy

Unikátny projekt z košickej katedry, ktorý u nás nemá obdobu: Stres, či syndróm vyhorenia sa týka zrejme každého

Katedra psychológie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika pracuje na projekte, ktorý sa týka každého z nás.

Ilustračný obrázok k článku Unikátny projekt z košickej katedry, ktorý u nás nemá obdobu: Stres, či syndróm vyhorenia sa týka zrejme každého
Zdroj: Webnoviny.sk

Odborná práca spojená s pomocou iným ľuďom v sociálnej sfére kladie vysoké nároky na psychiku. Medzi najčastejšie negatívne následky, s ktorými sa musia pracovníci v týchto povolaniach vyrovnávať, patrí stres, syndróm vyhorenia, únava zo súcitu a pomáhania alebo aj pracovná nespokojnosť. Ako možno týmto javom čeliť prostredníctvom starostlivosti o seba, skúma v projekte katedra psychológie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (FF UPJŠ) v Košiciach.

Výskum, ktorý sa už realizuje v tomto roku, by mal v prvej etape overiť platnosť a spoľahlivosť metód skúmania starostlivosti o seba a negatívnych dôsledkov vysokej pracovnej záťaže u odborníkov pomáhajúcich iným ľuďom v sociálnej sfére,“ priblížil dnes novinárom vedúci katedry psychológie profesor Ladislav Lovaš.

V ďalšej etape sa výskumný tím bude zameriavať na skúmanie vzťahov medzi úrovňou starostlivosti o seba a vznikom stresu, únavy zo súcitu a pomáhania, vyhorenia a pracovnej nespokojnosti. „Ústredným cieľom projektu je vytvoriť a overiť programy pre odborný personál v sociálnych zariadeniach zamerané na prekonávanie negatívnych javov spojených s pomáhaním iným ľuďom,“ konštatoval Lovaš.

>Výskum sa zameriava na empirické zistenie, ktoré formy starostlivosti o seba podporujú adaptívne zvládanie nárokov týkajúcich sa vykonávania pomáhajúcich profesií. Zámerom je empiricky zistiť, ktoré formy starostlivosti o seba pôsobia preventívne voči negatívnym dôsledkom vykonávania pomáhajúcich profesií, resp., ktoré formy negatívnych dôsledkov je možné eliminovať starostlivosťou o seba.

Vedúca projektu Margita Mesárošová zdôrazňuje, že starostlivosť o seba je kľúčová schopnosť odborníka pomáhajúceho iným ľuďom prekonávať ich duševné problémy. „Pomáha mu udržať si silu poskytovať pomoc, získavať uspokojenie z práce. Ak starostlivosť o seba chýba, dostavujú sa negatívne dôsledky, z ktorých najzávažnejšie sú stres, pocit únavy zo súcitu s iným človekom alebo intenzívne prežívanie duševnej traumy klienta ako vlastnej, ako aj úplné vyhorenie a v konečnom dôsledku strata schopnosti pomáhať iným. Tieto javy nie sú vedecky skúmané v potrebnej miere, a preto sa náš výskumný tím venuje v projekte riešeniu uvedenej problematiky,“ vysvetlila.

>V Slovenskej republike ani v Českej republike doteraz nie je k dispozícii nástroj na zisťovanie starostlivosti o seba ľudí vykonávajúcich pomáhajúce profesie. Táto problematika pritom podľa odborníkov absentuje aj v širšom meradle, nevzťahuje sa len na vykonávanie pomáhajúcich profesií.

Rovnako nie je k dispozícii ani nástroj na komplexné zisťovanie negatívnych dôsledkov vykonávania pomáhajúcich profesií. Keďže doteraz nebol publikovaný postup zameraný na starostlivosť o seba s cieľom eliminovať negatívne dôsledky vykonávania takýchto profesií, ide o jedinečný typ výskumu, na ktorom sa podieľajú renomovaní odborníci z FF UPJŠ.

Originalitou, ktorú daný projekt prináša, je, že sa vďaka nemu vytvoria intervenčné programy na podporu tých foriem starostlivosti o seba, ktoré tak umožnia adaptívne zvládanie nárokov súvisiacich s vykonávaním pomáhajúcich profesií.

Zdroj: TASR

Rýchle správy

Najčítanejšie