Eva Mikulová Samospráva

Verejnosť môže pripomienkovať návrh Akčného plánu Programu rozvoja Košíc

Mesto Košice predkladá na verejné pripomienkovanie do 31. augusta tohto roku návrh Akčného plánu Programu rozvoja mesta Košice na roky 2019-2021.

Ilustračný obrázok k článku Verejnosť môže pripomienkovať návrh Akčného plánu Programu rozvoja Košíc
Zdroj: Mesto Košice

Akčný plán predstavuje smerodajný dokument pre plánovanie rozvojových aktivít a realizáciu projektových zámerov v meste na obdobie troch rokov.

Tento dokument je zostavený podľa 8 programových oblastí Programu rozvoja mesta Košice 2015 – 2020 (2025), jeho cieľov a opatrení. Informuje o tom mesto na svojej oficiálnej stránke, kde nájdete aj celý Návrh akčného plánu.

Finančné vyjadrenie projektových zámerov je rozdelené podľa zdrojov financovania na vlastné (financovanie za Mesto Košice a organizácie v jeho pôsobnosti), zdroje EÚ a národné, resp. iné (cudzie zdroje napr. dotácie, granty alebo zdroje iných subjektov).

Pripomienky do 31. augusta

„Od verejnosti očakávame pripomienkovanie Akčného plánu ako aj návrhy na ďalšie projektové zámery, ktoré budú v súlade s Programom rozvoja mesta Košice a prispejú k ďalšiemu rozvoju mesta. Záujemcov o zaslanie pripomienok a návrhov na projektové zámery by sme poprosili, aby tak urobili emailovej adrese akcnyplan@kosice.sk do 31.8. 2019. Pri zapracovaní nových projektových zámerov sa bude prihliadať na finančné možnosti mesta ako aj na možnosti získania finančných prostriedkov z eurofondov alebo iných dotačných zdrojov,“ uviedol vedúci referátu strategického rozvoja Magistrátu mesta Košice Štefan Daňo.

Zdroj: kosice.dnes24.sk

Rýchle správy

Najčítanejšie