Najlepší na Košice24.sk

 1. Laura Rohalova (37s) 100%
 2. Maros Kosar (38.34s) 100%
 3. Alexandra Kolínská (46.17s) 100%
 4. Matúš Horňák (55.24s) 100%
 5. Eva Fleischerova (87.44s) 100%
 6. Lucia Karnóková (113.86s) 100%
 7. Adam Čabrák (44.96s) 90%
 8. Kevin Maly (52.55s) 90%
 9. Milan Fedorik (56.46s) 90%
 10. Zuzana Janičkanová (66.18s) 90%

Najlepší hráči

 1. Laura Rohalova (37s) 100%
 2. Maros Kosar (38.34s) 100%
 3. Alexandra Kolínská (46.17s) 100%
 4. Matúš Horňák (55.24s) 100%
 5. Eva Fleischerova (87.44s) 100%
 6. Lucia Karnóková (113.86s) 100%
 7. Adam Čabrák (44.96s) 90%
 8. Kevin Maly (52.55s) 90%
 9. Milan Fedorik (56.46s) 90%
 10. Zuzana Janičkanová (66.18s) 90%