Najlepší na Košice24.sk

 1. Adam Čabrák (42.11s) 100%
 2. Leni Gregová (58.21s) 70%
 3. Tomas Kolesar (96.95s) 70%
 4. Martin Károly (54.52s) 60%
 5. Jana Bacova (129.2s) 60%
 6. Edita Barancova (136.83s) 50%
 7. Mária Vrábelová (165.04s) 50%

Najlepší hráči

 1. Adam Čabrák (42.11s) 100%
 2. Leni Gregová (58.21s) 70%
 3. Tomas Kolesar (96.95s) 70%
 4. Martin Károly (54.52s) 60%
 5. Jana Bacova (129.2s) 60%
 6. Edita Barancova (136.83s) 50%
 7. Mária Vrábelová (165.04s) 50%