Najlepší na Košice24.sk

 1. Milada Grohoľová (20.29s) 100%
 2. Samuel Šemega (23.97s) 100%
 3. Adam Čabrák (24.39s) 100%
 4. Maruška Sabolova (34.17s) 100%
 5. Matej Štefuš (22.22s) 90%
 6. Peter Breznický (27.05s) 90%
 7. Marko Matuch (28.3s) 90%
 8. Michal Guľaš (28.71s) 90%
 9. Katarína Haragaľová (28.96s) 90%
 10. Danka Sedlakova (34.76s) 90%

Najlepší hráči

 1. Vladimír Zeleňák (14.45s) 100%
 2. Lucia Silná (16.01s) 100%
 3. Jozef Silný (16.37s) 100%
 4. René Barník (16.42s) 100%
 5. Jakub Strnisko (16.87s) 100%
 6. Lukáš Holej (17s) 100%
 7. Marián Mališ (17.14s) 100%
 8. Róbert Jakubička (17.67s) 100%
 9. Gabriel Ličák (17.87s) 100%
 10. Dávid Proksa (18.05s) 100%