Najlepší na Košice24.sk

 1. Lenka Demjanova (47.09s) 100%
 2. Zuzana Janičkanová (33.08s) 90%
 3. Leni Gregová (58.61s) 80%
 4. Antonia Karafova (51.88s) 70%
 5. Ladislav Varga (75.38s) 70%
 6. Adam Čabrák (40.13s) 60%
 7. Tomáš Orth (86.06s) 60%
 8. Lenka Fedorová (89.63s) 30%

Najlepší hráči

 1. Lenka Demjanova (47.09s) 100%
 2. Zuzana Janičkanová (33.08s) 90%
 3. Leni Gregová (58.61s) 80%
 4. Antonia Karafova (51.88s) 70%
 5. Ladislav Varga (75.38s) 70%
 6. Adam Čabrák (40.13s) 60%
 7. Tomáš Orth (86.06s) 60%
 8. Lenka Fedorová (89.63s) 30%