Najlepší na Košice24.sk

 1. Adam Čabrák (35.41s) 90%
 2. Ján Pučko (60.55s) 70%
 3. Jana Bacova (152.92s) 70%
 4. Tomáš Orth (91.52s) 60%
 5. Vlado Tlucko (93.97s) 50%
 6. Tomas Kolesar (127.98s) 30%

Najlepší hráči

 1. Adam Čabrák (35.41s) 90%
 2. Ján Pučko (60.55s) 70%
 3. Jana Bacova (152.92s) 70%
 4. Tomáš Orth (91.52s) 60%
 5. Vlado Tlucko (93.97s) 50%
 6. Tomas Kolesar (127.98s) 30%