Najlepší na Košice24.sk

 1. Vladimir Obsitos (31.36s) 100%
 2. Adam Čabrák (32.39s) 90%
 3. Tomáš Orth (93.55s) 90%
 4. Renata Gadušova (47.36s) 80%
 5. Beáta Hybáčková (88.98s) 80%
 6. Leni Gregová (53.25s) 70%
 7. Kiki Guardian (52.71s) 60%
 8. Marta Derňarová (127.02s) 60%
 9. Michal Šimko (89.01s) 40%

Najlepší hráči

 1. Vladimir Obsitos (31.36s) 100%
 2. Adam Čabrák (32.39s) 90%
 3. Tomáš Orth (93.55s) 90%
 4. Renata Gadušova (47.36s) 80%
 5. Beáta Hybáčková (88.98s) 80%
 6. Leni Gregová (53.25s) 70%
 7. Kiki Guardian (52.71s) 60%
 8. Marta Derňarová (127.02s) 60%
 9. Michal Šimko (89.01s) 40%