Najlepší na Košice24.sk

 1. Alexandra Kolínská (19.25s) 100%
 2. Eva Parkanská (20.39s) 100%
 3. Milada Grohoľová (20.81s) 100%
 4. Pety Tatraj (22.19s) 100%
 5. Michal Guľaš (23.18s) 100%
 6. Judita Kababikova (32.15s) 100%
 7. Milada Grohoľová (29.72s) 90%
 8. Marek Varga (45.56s) 90%
 9. Eva Parkanská (50.9s) 90%
 10. Eva Parkanská (28.2s) 80%

Najlepší hráči

 1. Alexandra Kolínská (19.25s) 100%
 2. Eva Parkanská (20.39s) 100%
 3. Milada Grohoľová (20.81s) 100%
 4. Pety Tatraj (22.19s) 100%
 5. Michal Guľaš (23.18s) 100%
 6. Judita Kababikova (32.15s) 100%
 7. Milada Grohoľová (29.72s) 90%
 8. Marek Varga (45.56s) 90%
 9. Eva Parkanská (50.9s) 90%
 10. Eva Parkanská (28.2s) 80%