Najlepší na Košice24.sk

 1. Pety Tatraj (22.19s) 100%
 2. Alexandra Kolínská (49.57s) 100%
 3. Marek Varga (45.56s) 90%
 4. Milada Grohoľová (55.55s) 90%
 5. Adam Čabrák (30.18s) 80%
 6. Eva Parkanská (38.48s) 80%
 7. Matej Štefuš (38.72s) 80%
 8. Katarína Liptáková (39.07s) 80%
 9. Andrea Bodnárová (42.4s) 80%
 10. Stephanie Horan (42.78s) 80%

Najlepší hráči

 1. Pety Tatraj (22.19s) 100%
 2. Alexandra Kolínská (49.57s) 100%
 3. Marek Varga (45.56s) 90%
 4. Milada Grohoľová (55.55s) 90%
 5. Adam Čabrák (30.18s) 80%
 6. Eva Parkanská (38.48s) 80%
 7. Matej Štefuš (38.72s) 80%
 8. Katarína Liptáková (39.07s) 80%
 9. Andrea Bodnárová (42.4s) 80%
 10. Stephanie Horan (42.78s) 80%