Najlepší na Košice24.sk

 1. Petrik Jesenský (21.57s) 90%
 2. Roman Grof (63.31s) 90%
 3. Judita Kababikova (41.98s) 80%
 4. František Zet (62.51s) 80%
 5. Richard Šulka (69.41s) 80%
 6. Matej Štefuš (50.84s) 70%
 7. Viktória Gaľová (69.95s) 70%
 8. Janka Holikova (107.94s) 70%
 9. Peter Breznický (37.89s) 60%
 10. Adam Čabrák (44.57s) 60%

Najlepší hráči

 1. Petrik Jesenský (21.57s) 90%
 2. Roman Grof (63.31s) 90%
 3. Judita Kababikova (41.98s) 80%
 4. František Zet (62.51s) 80%
 5. Richard Šulka (69.41s) 80%
 6. Matej Štefuš (50.84s) 70%
 7. Viktória Gaľová (69.95s) 70%
 8. Janka Holikova (107.94s) 70%
 9. Peter Breznický (37.89s) 60%
 10. Adam Čabrák (44.57s) 60%