Najlepší na Košice24.sk

 1. Adam Čabrák (38.29s) 80%
 2. Daniel Partila (72.55s) 80%
 3. Boris Nepoviem (89.17s) 80%
 4. Tomáš Bazan (93.28s) 80%
 5. Juraj Jalč (98.19s) 70%
 6. Lenka Maková (55.73s) 50%

Najlepší hráči

 1. Adam Čabrák (38.29s) 80%
 2. Daniel Partila (72.55s) 80%
 3. Boris Nepoviem (89.17s) 80%
 4. Tomáš Bazan (93.28s) 80%
 5. Juraj Jalč (98.19s) 70%
 6. Lenka Maková (55.73s) 50%