Najlepší na Košice24.sk

 1. Milada Grohoľová (23.99s) 100%
 2. Adam Čabrák (29.55s) 100%
 3. Matej Štefuš (33.14s) 100%
 4. Michal Guľaš (30.79s) 80%
 5. Kristína Škovranová (33.08s) 80%
 6. Danka Sedlakova (28.86s) 70%
 7. Richard Šulka (46.45s) 70%
 8. Peter Breznický (31.1s) 60%
 9. Marko Matuch (34.24s) 60%
 10. Alexandra Kolínská (44.55s) 60%

Najlepší hráči

 1. Róbert Jakubička (11.7s) 100%
 2. Vladimír Zeleňák (11.9s) 100%
 3. Lukáš Holej (15.8s) 100%
 4. Rasťo Macko (15.9s) 100%
 5. Marián Mališ (17.05s) 100%
 6. Gabriel Ličák (17.24s) 100%
 7. Patrik Šepeľák (17.92s) 100%
 8. Michal Černaj (18.58s) 100%
 9. Stanislav Michalík (19.42s) 100%
 10. Dávid Proksa (21.05s) 100%