Najlepší na Košice24.sk

 1. Zuzana Janičkanová (28.76s) 100%
 2. Matej Štefuš (37.79s) 100%
 3. jana slivkova (46.51s) 100%
 4. Viera Dubíková (48.75s) 90%
 5. Eva J (68.51s) 90%
 6. Juraj Jalč (79.77s) 90%
 7. Adam Čabrák (44.6s) 80%
 8. Nikola Tothová (52.39s) 80%
 9. Antonia Karafova (46.25s) 60%

Najlepší hráči

 1. Martin Poľakovský (18.93s) 100%
 2. Ľubomír Hudačko (24.2s) 100%
 3. Zuzana Janičkanová (28.76s) 100%
 4. Barbora Mihoková (29.42s) 100%
 5. Dávid Marcin (30.92s) 100%
 6. Janka Hiščarová (31.65s) 100%
 7. martina szabadosova (33.63s) 100%
 8. Michal Sládek (34.16s) 100%
 9. Alena Mojžišová (37.04s) 100%
 10. Lenka Večurkovská (37.25s) 100%