Tlačové správy

Danube InGrid zvyšuje energetickú stabilitu elektrizačnej sústavy

Primárnym zámerom je vybudovanie inteligentnej siete v strednej a východnej Európe.

Ilustračný obrázok k článku Danube InGrid zvyšuje energetickú stabilitu elektrizačnej sústavy
7
Galéria
Zdroj: ZD/SEPS

Na juhozápadnom Slovensku vzniká jedna z najmodernejších elektrizačných sústav. Vďaka projektu Danube InGrid sa zavádzajú najnovšie inteligentné technológie na automatizované riadenie distribučnej a prenosovej sústavy. Tie umožnia monitorovať elektrizačnú sústavu na diaľku a flexibilne upravovať jej parametre. V budúcnosti sa môže budovanie inteligentných sietí, známych aj ako „Smart Grid“, rozšíriť na časť východného Slovenska.

Projekt Danube InGrid je v prvej vlne výsledkom spolupráce dvoch slovenských spoločností – Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy, a.s., a Západoslovenskej distribučnej, a.s., s maďarským prevádzkovateľom distribučnej sústavy E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. Cezhraničná spolupráca prispieva k zlepšovaniu jednotného energetického trhu Európskej únie, čo má v súčasnej dobe významný prínos pre stabilitu Európy. Ako projekt spoločného záujmu má pridelený prioritný štatút a postavenie čo najvyššieho vnútroštátneho významu.

Zdroj: ZD/SEPS

Bezpečnejšie a stabilnejšie dodávky energie

Primárnym zámerom projektu Danube InGrid je vybudovanie inteligentnej siete v regióne strednej a východnej Európy, ktorá umožní rozsiahlejšiu integráciu výrobcov energie z obnoviteľných zdrojov do distribučnej sústavy, pri udržaní vysokej kvality a bezpečnosti dodávok. Realizáciou aktivít v rámci Danube InGrid sa zvýši kvalita a spoľahlivosť dodávky elektriny a eliminujú sa možné dopady spôsobené výpadkom dodávky elektriny.

Inteligentná sieť vo výstavbe na západnom Slovensku

Jednou z aktivít, ktorá bola v rámci projektu už zrealizovaná, je výstavba optických prepojení medzi elektrickými stanicami v lokalitách Sereď a Vráble. Práve v blízkosti mesta Vráble sa pre realizáciu optickej trasy na vzdušnom vedení vysokého napätia využila inovatívna metóda ovíjania. „Výstavba optických trás na distribučných vedeniach umožňuje pripravovať infraštruktúru pre budúce nasadenie automatizácie. Výsledkom bude zvýšená spoľahlivosť a efektívnejšia prevádzka distribučnej sústavy. V projekte Danube InGrid plánuje ZSD zrealizovať približne 320 kilometrov optických trás. Zároveň sa plánuje realizácia 150 smart trafostaníc, výstavba inteligentných bezobslužných elektrických staníc 110/22 kV Mierovo a 110/22 kV Vajnory a tiež realizácia IT projektov zameraných na smart grid a budovanie dátovej platformy pre výmenu dát s maďarskou distribučnou spoločnosťou E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt,“ uviedol Tomáš Turek, predseda predstavenstva a výkonný riaditeľ ZSD.

Zdroj: ZD/SEPS

Zásobovanie hlavného mesta s top digitálnymi technológiami technickej infraštruktúry

Projekt Danube InGrid je zameraný na modernizáciu elektrizačnej sústavy smerom k efektívnejšej spolupráci medzi prevádzkovateľom prenosovej a distribučnej siete. Ich prepojenie bude realizované vybudovaním novej elektrickej stanice vo Vajnoroch. Na úrovni prenosovej sústavy SEPS plánuje výstavbu inteligentnej, diaľkovo ovládanej rozvodne 400 kV, vrátane výstavby dvoch 400 kV nadzemných vedení so zapojením do existujúcich elektrických staníc Stupava a Podunajské Biskupice. S vybudovaním novej stanice súvisí aj modernizácia a rozšírenie v elektrických staniciach Podunajské Biskupice a Stupava. Projekt prispeje k pripojeniu ďalších obnoviteľných zdrojov do elektrizačnej sústavy.

„Vzhľadom na narastajúci počet užívateľov elektrizačnej siete je potrebné aktívne podporovať, zavádzať a využívať technológie inteligentných sietí na predchádzanie poruchám. Zavádzanie inteligentných technológií umožní rozvoj ďalšej modernej energetickej infraštruktúry nevyhnutnej pre rýchlo sa rozrastajúce mestá. Stále rozsiahlejšia výstavba znamená aj rastúcu záťaž pre elektrizačnú sústavu a vyžaduje si posilnenie jej uzlových bodov. Zvlášť je to citeľné v oblasti Bratislavy, kde na zvýšenie bezpečnosti a spoľahlivosti sústavy budú realizované kľúčové investície v rámci projektu Danube InGrid. Vo Vajnoroch vyrastie nová diaľkovo riadená elektrická stanica, už čoskoro nevyhnutná na udržanie bezpečného a neprerušovaného zásobovania Bratislavy elektrickou energiou. Naším cieľom v rámci tohto projektu je posilnenie elektrizačnej siete na zabezpečenie jej stability na celom západnom a východnom Slovensku,“ uviedol Peter Dovhun, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ SEPS.

Zdroj: ZD/SEPS

Rozšírenie projektu Danube InGrid

Cieľom projektu Danube InGrid je prepájanie európskych energetických systémov. V roku 2021 bol pôvodný rozsah projektu Danube InGrid rozšírený o druhú vlnu realizácie, ktorá predstavuje rozšírenie územia na Slovensku aj v Maďarsku a zapojenie ďalších subjektov. Je medzi nimi Východoslovenská distribučná, a.s., zabezpečujúca distribúciu elektriny na východnom Slovensku a tiež distribučné spoločnosti ELMÜ Hálózati Kft. a ÉMÁSZ Hálózati Kft. z Maďarska. Realizátori druhej vlny projektu Danube InGrid sa v súčasnosti uchádzajú o získanie spolufinancovania z EÚ. 

„V rámci Danube InGrid 2 v súlade so závermi spoločnej štúdie spoločnosti SEPS a prevádzkovateľov distribučných sústav (vrát. VSD) plánujeme koordinované investície do kompenzácie jalového výkonu, v našom prípade v lokalitách Košice, Sobrance a Lemešany. Účelom vybudovania tlmiviek je zabezpečenie požadovanej úrovne prietokov jalového výkonu z distribučnej sústavy prevádzkovateľa VSD do prenosovej sústavy a tým zabezpečenie vyhovujúceho napätia naprieč elektrizačnou sústavou SR. Súčasťou projektu je aj zriadenie plne automatizovanej elektrickej stanice 110/22 kV v Lučivnej na rozvoj elektromobility a obnoviteľných zdrojov v oblasti Vysokých Tatier a tiež vhodné doplnenie optických trás a automatizovaných zariadení s cieľom dosiahnuť očakávania „smart grid“ na úrovni vysokého napätia,“ uviedol Radoslav Haluška, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ VSD.

Zo strany SEPS sa plánujú investície do kompenzácie jalového výkonu v elektrických staniciach Voľa a Spišská Nová Ves.

Bližšie informácie o projekte Danube InGrid, jeho prínosoch a význame, sa môžete dozvedieť počas online verejnej konzultácie, ktorá sa uskutoční 29. 6. 2022 o 13.00 hod., naživo na webovom sídle projektu www.danubeingrid.eu.

(PR) – Za obsah a fotografie zodpovedá objednávateľ tejto správy

Zdroj: ZD/SEPS
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM