Deň otvorených dverí na TUKE: O techniku sa zaujímali tisícky stredoškolákov, FOTO

O Deň otvorených dverí na Technickej univerzite v Košiciach bol veľký záujem. Atmosféru z DOD si pripomeňte na fotkách.

Lenka Fedorová

Tisícky stredoškolákov prilákal dnešný Deň otvorených dverí na Technickej univerzite v Košiciach (TUKE). Zameraný je na propagáciu jej deviatich fakúlt a vybraných pracovísk. Podujatie má tiež predstaviť akreditované študijné odbory a priblížiť aplikáciu vedy a výskumu vo vybraných excelentných laboratóriách s prepojenosťou na obchodnú a priemyselnú prax.

„Je to čas, keď univerzita otvára svoje priestory nielen žiakom základných a stredných škôl, ktorí sa rozhodujú o štúdiu na našej univerzite, ale aj širokej verejnosti, ktorá sa zaujíma o jej chod a vedeckú činnosť,“ uviedol rektor TUKE Stanislav Kmeť.

Univerzita si v tomto roku pripomína 65. výročie založenia, preto motív tohto ročníka Dňa otvorených dverí znie „65 rokov rozvíjame a šírime poznanie“. Záštitu nad podujatím prevzalo Zastúpenie Európskej komisie (EK) na Slovensku, generálnym partnerom je Slovenský plynárenský podnik (SPP).

V rámci dňa jednotlivé fakulty TUKE sprístupňujú záujemcom zväčša tri excelentné laboratóriá, v ktorých predvádzajú ukážky svojej činnosti, otvorené pre verejnosť sú aj celouniverzitné pracoviská – Univerzitná knižnica, Ústav výpočtovej techniky, Študentské domovy a jedálne, a Bezbariérové centrum.

TUKE má deväť fakúlt, ide o fakultu baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií, fakultu materiálov, metalurgie a recyklácie, strojnícku fakultu, fakultu elektrotechniky a informatiky, stavebnú fakultu, ekonomickú fakultu, fakultu výrobných technológií, fakultu umení a leteckú fakultu.

Súčasťou utorkového programu sú sprievodné akcie vrátane diskusie o budúcnosti Európskej únie, osobitnou témou sú inovácie v oblasti životného prostredia a energetiky. „Ponúkame na Slovensku neutrálnu platformu na diskusiu o tom, aké zmeny potrebujeme. Pretože dnes nie je otázka, či sa EÚ zmení, ale skôr ako sa zmení,“ uviedol vedúci Zastúpenia EK na Slovensku Dušan Chrenek.

Zdroj: TASR

Odporúčame