FOTO: Žiakov čakajú vynovené triedy, počas prázdnin opravujú školy a škôlky

Opravy desiatok materských a základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta realizuje mesto Košice. Stáť by mali takmer 1,59 milióna eur.

„Ide o práce ako stavebné úpravy priestorov, sanácie havarijného stavu stien, opravy striech, výmeny okien a dverí, opravy vykurovacích rozvodov, elektroinštalácie, ale aj hygienické maľby školských kuchýň a iné,“ povedala hovorkyňa mesta Linda Šnajdárová.

Mesto Košice má v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 55 materských škôl, 33 základných škôl a jednu spojenú ZŠ s MŠ.

Zvýši sa kapacita miest

Pracuje sa tiež na rozšírení kapacít MŠ. „Nové miesta vzniknú v MŠ Azovská, MŠ Húskova, MŠ Muškátová, MŠ Hrebendova, MŠ Čordákova a MŠ Žižkova – elokované pracovisko Turgenevova 38," spresnila Šnajdárová. Kapacita MŠ Žižkova – elokované pracovisko Turgenevova 38 sa má zvýšiť o 44 miest. Aktuálne tu prebieha výmena okien, práce na elektroinštalácií, nových omietkach a robia sa aj sadrokartónové podhľady.

„Opravami strešných krytín prechádzajú materské školy Ovručská, Jaltská, Ipeľská, Dénešova, Poľná a Zuzkin park, ale aj ZŠ Považská a Jazyková škola (JŠ) Užhorodská, čo je vyčíslené na 100.000 eur," dodáva Šnajdárová. Okrem iného sa vykonávajú aj práce na viacerých školských dvoroch, ako opravy lavičiek či pieskovísk.

Zdroj: TASR