Zuzana Vajayová Rôzne

Grantový program pre cezhraničnú spoluprácu s Ukrajinou bol úspešný

Pri príležitosti skončenia Blokového grantu Otvárame dvere pre nové možnosti spolupráce, financovaného z Nórskeho finančného mechanizmu (NFM) zorganizovala Nadácia na podporu občianskych aktivít (NPOA) v Košiciach záverečnú konferenciu.

Konferencia sa konala v utorok (12.4.) a jej cieľom bolo prezentovať výsledky podporených projektov, zameraných na regionálny rozvoj a cezhraničnú slovensko-ukrajinskú spoluprácu.

„Slovensko-ukrajinská cezhraničná spolupráca má vzhľadom na jazykovú príbuznosť a spoločnú históriu predpoklady akcelerovať sociálno-ekonomický rozvoj na oboch stranách hranice. Naráža však na bariéry, ktoré ju brzdia, či už rozdielnosť politického a ekonomického vývoja, sociálno-ekonomickú zaostalosť prihraničných regiónov, sprísnenie vízového režimu po vstupe SR do schengenského priestoru, alebo nedostatočnú pripravenosť miestnych štruktúru a občianskych iniciatív na implementáciu cezhraničných projektov,“ uviedla pre TASR riaditeľka NPOA Stanislava Benická. Východiskom pre zameranie blokového grantu bolo preto podpora aktivít smerujúcich k posilneniu pripravenosti súkromného a verejného sektora na cezhraničnú spoluprácu.

Blokový grant Otvárame dvere pre nové možnosti spolupráce plne naštartoval aktivity začiatkom roku 2008. V troch otvorených výzvach na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok oň požiadalo 85 subjektov verejného a súkromného sektora. Podporených bolo 31 žiadostí, čo je takmer 37 percent z celkového počtu uchádzačov o grant.

Do miest a obcí Košického a Prešovského samosprávneho kraja prostredníctvom NFM z grantovej schémy zameranej na regionálny rozvoj a cezhraničnú spoluprácu prišlo celkovo 2,07 milióna eur. Medzi podporenými bolo 25 mimovládnych organizácií s rozličným profilom činnosti, štyri 4 samosprávne inštitúcie a dve školy.

„Blokový grant prispel k verejnej diskusii o spôsoboch riešenia nielen miestnych, ale aj celoštátnych problémov, ktoré majú vplyv na regionálny rozvoj a cezhraničnú spoluprácu. Projekty priniesli napríklad návrh odporúčaní pre tvorbu politík a stratégií pre rôzny sféry. Napríklad v oblasti vízového režimu a priechodnosti hraníc s Ukrajinou, v inovácii sociálnych služieb pre mladé rodiny, inšpirácie pre protipovodňovú ochranu a rozvoj firemnej filantropie. Ďalším jeho prínosom boli aj inovatívne riešenia lokálnych problémov,“ dodala Benická.

Na konferencii sa zúčastnila aj veľvyslankyňa Nórskeho kráľovstva v SR pani Trine Skymoen, ktorá vo svojom príhovore zdôraznila, že podpora cezhraničnej spolupráce vychádza z potreby posilňovať stabilitu, bezpečnosť a dobré susedské vzťahy na vonkajšej hranici schengenského priestoru. „Vieme, že udržiavať a rozvíjať kontakty na želateľnej úrovni si vyžaduje veľa úsilia, ale výsledky blokového grantu ukázali, že podporení žiadatelia vedia, ako to robiť a ako dosiahnuť úspech,“ uviedla Skymoen. Nórska veľvyslankyňa tiež potvrdila, že cezhraničná spolupráca je jednou z priorít NFM aj pre najbližšie roky.

Zdroj: TASR Foto: Ilustračné

Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM