Horúčavy sa podpísali aj pod úhyn rýb v Mlynskom náhone

Mŕtve ryby likviduje mestský podnik Správa mestskej zelene, pod ktorého správu Mlynský náhon patrí. Zabrániť úhynu je technicky nemožné, zvýšili aspoň prietok.

Eva Mikulová

Nie pekný pohľad sa naskytá v týchto dňoch na Mlynský náhon. Mŕtve ryby plávajúce hore bruchom si už všimlo množstvo Košičanov a návštevníkov mesta. Žiaľ, podľa vyjadrenia kompetentných, sa s týmto stavom nedá nič robiť.

„Úhyn rýb je najmä spôsobený zvýšenými teplotami a následným zníženým rozpusteného kyslíka vo vode. Momentálne je to problém na celom Slovensku aj v Európe zasiahnutej vlnou horúčav. Zabrániť úhynu nie je v našich silách a nemáme technické a materiálne možnosti na zníženie a obmedzenie tohto nepriaznivého stavu. Ako opatrenie bolo prijaté zvýšenie prietoku vody z rieky Hornád cez Mlynský náhon,“ informoval nás hovorca SMsZ Viliam Strelinger.

V rámci mesta Košice pôsobí asanačná služba, ktorá zneškodňuje uhynuté zvieratá. Uhynuté ryby z Mlynského náhona likviduje správca Mlynského náhona, čiže SMsZ.

Zdroj: kosice.dnes24.sk