Eva Mikulová Samospráva

I do Košíc prichádzajú za prácou cudzinci, už majú i svoju vlastnú stránku v angličtine

Mesto Košice v spolupráci s neziskovou organizáciou ETP Slovensko na svojej oficiálnej stránke vytvorilo podstránku určenú hlavne cudzincom.

Ilustračný obrázok k článku I do Košíc prichádzajú za prácou cudzinci, už majú i svoju vlastnú stránku v angličtine
Zdroj: Adam Stečák

Stránka je jedným z konkrétnych výstupov vytvorených na základe Koncepcie integrácie cudzincov v meste Košice realizovanej v rámci projektu INTEGRA.

Integrácia cudzincov

Cieľom je zlepšiť dlhodobú integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín v piatich členských štátoch Európskej únie – v Bulharsku, Chorvátsku, Českej republike, Taliansku a Slovensku prostredníctvom zdieľania poznatkov a skúseností medzi mestami a samosprávami a vytváraním partnerstiev na lokálnej úrovni.

„Nové trendy v migrácii naznačujú, že cudzincov, ktorí do Košíc prídu za prácou, či štúdiom, bude pribúdať. Cudzinci, ktorí sa tu usadia, prinášajú veľa benefitov – častokrát napríklad aj sami vytvárajú pracovné miesta pre domácich obyvateľov. Po príchode musia riešiť životné situácie a problémy ako každý bežný obyvateľ mesta. Aby sa táto skupina cudzincov dokázala úspešne integrovať a zžiť s mestom, jednoznačne potrebuje podporu a pomoc od samosprávy a iných aktérov, s ktorými prichádza do kontaktu v rôznych oblastiach integrácie. Stránka je krokom, ktorým mesto Košice vytvára pozitívnu klímu v meste, podporuje spolužitie rôznych kultúr a rôzne skupiny ľudí zapája do diania v meste.“ hovorí Lenka Czikková z ETP Slovensko.

Informácie na jednom mieste

Stránka bude slúžiť ako online informačné centrum pre tých, ktorí do Košíc neprišli ako turisti alebo návštevníci, ale za dlhodobým životom.

Má tiež pomôcť prisťahovalcom, ktorí do mesta prišli za prácou, podnikaním, štúdiom, výmenným pobytom, za rodinou či bezpečím a po získaní povolenia na pobyt sa stávajú obyvateľmi Košíc.

Na stránke nájdu cudzinci informácie, ktoré im pomôžu v orientácii po meste, v základných úradných úkonoch, tiež kontakty na organizácie zaoberajúce sa procesom integrácie, ale aj tipy na interakciu s inými komunitami cudzincov, či menšinovými spolkami a hlavne s lokálnymi obyvateľmi.

Toto online centrum je v Košickom kraji prvým svojho druhu, ktoré bolo vytvorené samosprávou.

Zdroj: kosice.dnes24.sk

Rýchle správy

Najčítanejšie