Alexandra Kolínská Samospráva

Kino Úsmev sa dočkalo znouzrodenia: Pribudne aj Centrum audiovizuálnej kultúry

V budove bývalého košického kina Úsmev po rekonštrukcii opäť obnovia mestské kino, zároveň tu vznikne Centrum audiovizuálnej kultúry.

Ilustračný obrázok k článku Kino Úsmev sa dočkalo znouzrodenia: Pribudne aj Centrum audiovizuálnej kultúry
Zdroj: TASR

Otvorenie kina po digitalizácii je plánované na jar 2016. Informovalo o tom občianske združenie Cinefil, ktoré bude objekt po dohode s mestom prevádzkovať. O zriadení Centra audiovizuálnej kultúry v budove na Kasárenskom námestí rokovalo občianske združenie s mestom Košice od roku 2012. Mesto objekt z dôvodu zhoršujúceho sa technického stavu od minulého roku už na filmové premietania neprenajímalo.

Takmer pol milióna eur

Minulý týždeň mestskí poslanci z dôvodu hodného osobitného zreteľa schválili prenájom kina na 15 rokov za symbolickú cenu jedno euro ročne. „Cinefil do rekonštrukcie, modernizácie a digitalizácie kina a vytvorenia infraštruktúry pre podporu filmovej tvorby v prvých piatich rokoch prenájmu investuje viac ako 480 000 eur,“ informoval Lukáš Berberich z občianskeho združenia.

Čo všetko pribudne

Centrum audiovizuálnej kultúry má ako prvé centrum svojho druhu na Slovensku poskytovať priestor pre prezentáciu a podporu filmovej a audiovizuálnej tvorby a prepájanie výskumu v oblasti audiovizuálnych technológií s tvorbou a kreatívnym priemyslom. Bude zahŕňať moderné dvojsálové kino s každodenným programom premietaní a programom vzdelávacích aktivít pre verejnosť, školy, deti a mládež.

Má tu napríklad pôsobiť aj strižňa, filmové štúdio, animátorské štúdio, digitálne laboratórium, či mediatéka. V kine podľa plánov bude fungovať aj kaviareň s terasou v priľahlom parku. Prioritami centra budú filmové vzdelávanie a podpora filmovej a audiovizuálnej tvorby v meste a regióne.

Digitalizácia kinosál

„Po prevzatí budovy od mesta bude prvým krokom digitalizácia dvoch kinosál a modernizácia ich vybavenia. Otvorenie kina po digitalizácii je plánované na jar 2016. Dovtedy sa tu udeje séria dní otvorených dverí, počas ktorých sa verejnosť bude môcť podrobnejšie oboznámiť s plánmi pre rozvoj centra, postupom prác a s možnosťami zapojenia sa,“ uviedol Berberich.

Posledné z pôvodných kín

Zmodernizované kino Úsmev bude taktiež fungovať ako festivalové, ktoré na východe Slovenska doteraz absentovalo. Zapojí tak tento región do filmového a festivalového diania na Slovensku a v Európe. V budove na Kasárenskom námestí fungovalo kino od roku 1929 do roku 2012, kedy tu svoju prevádzku ukončila spoločnosť Tatrafilm. Ide o posledné z pôvodných kín v Starom meste Košíc, ktoré je schopné znova fungovať, v ostatných boli kinosály už zničené alebo zmenené na iný účel.

OZ Cinefil od roku 2000 v Košiciach prevádzkovalo niekoľko kín – Cinefil na Dominikánskom námestí (2000–2009), filmový klub Biograf v kinosále Východoslovenskej galérie (2009–2012) a dočasný filmový klub v kine Úsmev (2013). V roku 2014 sa OZ začalo venovať aj produkcii filmov, aktuálne produkuje animovaný film japonskej filmárky Kaoru Furuko na motívy slovenskej ľudovej rozprávky.

Zdroj: TASR

Rýchle správy

Najčítanejšie