Košický policajný riaditeľ o opatreniach: Aktivisti proti parkovaniu neprišli

Zdá sa, že napätá situácia ohľadom parkovania v Košiciach sa neustále prehlbuje. Polícia tak vyzýva k zvýšeniu bezpečnosti osôb, ktoré sa zúčastnia na septembrovom zasadnutí.

Lenka Fedorová
Ilustračný obrázok k článku Košický policajný riaditeľ o opatreniach: Aktivisti proti parkovaniu neprišli
Foto: Lenka Fedorová / Zdroj: Dnes24.sk

6. septembra 2016 zvolal riaditeľ Krajského riaditeľstva PZ v Košiciach plk. JUDr. Juraj Leško v súvislosti s blížiacim sa zasadnutím mestského zastupiteľstva na pôde krajského riaditeľstva PZ stretnutie aktivistov, resp. odporcov s regulovaním parkovania v meste Košice za účasti štátnej polície a mestskej polície. Informovala o tom hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Jana Mésarová.

Aktivisti ponuku neprijali

Ako hovorkyňa uviedla, ich ponuku spoločne diskutovať o bezpečnostných opatreniach aktivisti neprijali a dnešného stretnutia sa nezúčastnili.

„V súvislosti so zasadnutím mestského zastupiteľstva, ktoré sa má uskutočniť dňa 12. septembra 2016, Krajské riaditeľstvo PZ Košice zaslalo listom primátorovi mesta Košice Richardovi Rašimu odporúčania na prijatie bezpečnostných opatrení počas tohto zasadnutia,“ uviedla hovorkyňa.

Polícia odporúča mestu dôslednú kontrolu osôb

,,Vzhľadom na to, že v súvislosti s posledným zasadnutím mestského zastupiteľstva bolo na políciu podané trestné oznámenie pre trestný čin útoku na verejného činiteľa a polícia eviduje viacero trestných oznámení v tejto súvislosti (podozrenia z trestného činu nebezpečného vyhrážania, poškodzovania cudzej veci, ohrozovanie prevádzky všeobecne prospešného zariadenia) odporúčame mestu, aby v súčinnosti mestskej a štátnej polície bola zabezpečená dôsledná kontrola všetkých osôb vstupujúcich na rokovanie (z hľadiska predmetov ktorými by mohol byť ohrozený život a zdravie osôb), aby mestská polícia zabezpečila dostatočný počet síl a prostriedkov pre prípad narušenia verejného poriadku a priebehu rokovania mestského zastupiteľstva," priblížila odporúčania polície Mésarová.

Polícia ďalej odporúča, aby boli zabezpečené mechanickými zábranami koridory kadiaľ bude umožnený vstup verejnosti do rokovacej sály v primeranom počte a aby boli na daný deň zrušené stránkové hodiny na magistráte mesta Košice.

Vstup na zasadnutie v obmedzenom počte

Hovorkyňa ďalej v tlačovej správe uviedla, že odporúčania polície taktiež smerujú k tomu, aby do rokovacej sály bol umožnený vstup len obmedzenému počtu ľudí (podľa počtu miest na sedenie v rokovacej sále) z požiarno-bezpečnostných dôvodov a pre prípad evakuácie rokovacej sály.

,,Touto cestou chceme vyzvať všetky zúčastnené osoby, aby plne rešpektovali pokyny policajtov na danom mieste aby sme predišli neželaným konfrontáciám polície s občanmi. V prípade narušenia verejného poriadku bude polícia operatívne reagovať na vzniknutú situáciu," vyzýva na záver hovorkyňa.

Zdroj: Dnes24.sk