Eva Mikulová Samospráva

Košický samosprávny kraj poskytne svojim nájomcom zľavu na nájomnom

Týkať sa to bude nájomcov, ktorí splnia zákonom stanovené podmienky. Pomocnú ruku tak Kraj podáva aj nezriaďovanej kultúre.

Ilustračný obrázok k článku Košický samosprávny kraj poskytne svojim nájomcom zľavu na nájomnom
Foto: Eva Mikulová

Košický samosprávny kraj (KSK) sa snaží zmierniť ekonomické následky pandémie nájomcom svojich nebytových priestorov. Povinné zatvorenie prevádzok počas prvej vlny pandémie malo za následok stratu príjmov mnohých podnikateľov či umelcov, s čím súvisí aj platobná neschopnosť uhrádzania nájomného. 

Župa im chce poskytnúť zľavu za obdobie sťaženého užívania, teda za čas, počas ktorého im pandemické opatrenia neumožnili podnikať v prenajímaných priestoroch.

„Za splnenia požadovaných podmienok chceme poskytnúť nájomcom zľavu 50 percent z nájomného za obdobie, počas ktorého museli mať zatvorené. Tí, ktorí majú prevádzky v župných budovách a spĺňajú podmienky na odpustenie časti nájmu, môžu podať žiadosť do 15. novembra. Ide najmä o umelcov pracujúcich v oblasti nezriaďovanej kultúry, podnikateľov, ktorí prevádzkujú bufety v budovách škôl a školských zariadeniach, alebo tých, ktorí si prenajímajú nebytové priestory a prevádzkujú stravovacie zariadenia,“ informoval predseda KSK Rastislav Trnka.

Čo musia splniť

Na Úrad KSK doposiaľ doručených približne 170 žiadostí o zníženie, odpustenie alebo odloženie nájmu. Nižšie nájomné zaplatia tí, ktorí spĺňajú podmienky Zásad hospodárenia s majetkom KSK aj podmienky na poskytnutie dotácie na úhradu nájomného v zmysle zákona o poskytovaní dotácií, pričom im bola schválená žiadosť o dotáciu na úhradu nájmu Ministerstvom hospodárstva SR.

„Nájomcom, ktorí počas sťaženého obdobia neuhradili nájomné, čím im vznikol dlh, bude tento dlh odpustený. S tými, ktorí nájomné už uhradili, bude uzatvorená dohoda o zľave z budúceho nájomného, a to za obdobie, kedy nemohli v dôsledku pandemických opatrení podnikať. Podobne budeme postupovať aj v prípade druhej vlny pandémie,“ dodal Trnka.

Návrh dodatku k Zásadám hospodárenia s majetkom KSK, vďaka ktorému bude župa môcť poskytnúť zľavu na nájomnom, schválili poslanci na krajskom zastupiteľstve v pondelok, 26. októbra.

Zdroj: Dnes24.sk

Kam do mesta

Najčítanejšie