Zuzana Vajayová Rôzne

Košický samosprávny kraj vyčerpal v prvom polroku 74,51 milióna eura

Za 1. polrok vyčerpal Košický samosprávny kraj (KSK) v rámci výdavkov 74,51 milióna eur, čo predstavuje plnenie na 40,92 %. Z toho bežné výdavky boli čerpané vo výške 69,52 milióna eur a kapitálové výdavky 4,99 milióna eur.

Vyplýva to z výsledkov hospodárenia KSK k 30. júnu, ktoré dnes zobrali na vedomie poslanci KSK.

„Čerpanie bežných výdavkov je rovnomerné a primerané obdobiu 1. polroka. Nízke čerpanie kapitálových výdavkov je u projektov z fondov Európskej únie a zodpovedá plneniu príjmov z týchto fondov,“ uvádza dôvodová správa.

KSK poskytol návratnú finančnú výpomoc Nemocnici s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s., vo výške 250.000 eur a realizoval prvú splátku úveru pre EIB 509.932 eur.

Za 1. polrok dosiahol kraj bežné príjmy vo výške 69,50 milióna eur, čo predstavuje plnenie na 49,84 % z rozpočtu.

Daňové príjmy za 1. polrok sú vo výške 33,95 milióna eur. Nedaňové príjmy vo výške 4,09 milióna eur (53,8 % z rozpočtu) tvoria prevažne príjmy z prenájmu nehnuteľností vo vlastníctve KSK, príjmy z poplatkov a platieb za služby v organizáciách v oblasti kultúry, školstva a sociálneho zabezpečenia či správne poplatky vyberané odborom zdravotníctva KSK, alebo úroky z termínovaných vkladov Úradu KSK.

Zo štátneho rozpočtu získal KSK za 1. polrok sumu 30,59 milióna eur, čo predstavuje plnenie na 52,30 %.

Výška grantov zo zdrojov Európskej únie na financovanie projektov pre Úrad KSK a organizácie v odvetví školstva a sociálneho zabezpečenia bola vo výške 791.031 eur.

Zdroj: TASR Foto: Ilustračné

Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM