Krajskí poslanci odsúhlasili rozpočet kraja na rok 2019

Košický samosprávny kraj (KSK) bude v budúcom roku hospodáriť s rozpočtom na úrovni 254,8 milióna eur. Krajskí poslanci ho schválili na pondelkovom zasadnutí.

Rozpočet predložený predsedom KSK Rastislavom Trnkom ráta s bežnými výdavkami v sume 197 miliónov a kapitálovými výdavkami vo výške 46,8 milióna eur.

Celkový návrh rozpočtu je vyrovnaný, schodok kapitálového rozpočtu je vyrovnaný prebytkom bežného rozpočtu a úverovými zdrojmi. Najväčšou položkou z bežných výdavkov je oblasť vzdelávania, kam spolu pôjde 95 miliónov eur, na dopravu je vyčlenených 42 miliónov eur, na sociálne zabezpečenie 29,5 milióna a na kultúrne služby 12,6 milióna eur. Z kapitálových výdavkov ide hlavná časť na komunikácie, a to 30,3 milióna eur.

Investície na rozvoj kraja sú plánované najmä z fondov EÚ a štátneho rozpočtu, z úveru na spolufinancovanie a prefinancovanie projektov z fondov EÚ a štátneho rozpočtu, z úveru od Európskej investičnej banky (EIB), z daňových príjmov KSK a v minimálnom rozsahu z predaja majetku KSK.

Celkový dlh KSK je na koniec budúceho roku určený na 63,1 milióna eur, čo znamená zadlženosť na úrovni 31,74 percenta. Hlavnú časť tvorí úver z EIB.

Za rozpočet hlasovalo 39 poslancov, zdržalo sa 13, proti nebol nikto.

Zdroj: TASR