KSK bude zverejňovať výzvy na verejné obstarávanie aj pri nízkych hodnotách

Od 1. mája bude platiť nová prísnejšia smernica o verejnom obstarávaní. Kraj bude zverejňovať výzvy na verejné obstarávania aj pri zákazkách s nízkou hodnotou.

Ilustračný obrázok k článku KSK bude zverejňovať výzvy na verejné obstarávanie aj pri nízkych hodnotách
Zdroj: TASR

„Na rozdiel od minulosti, smernica nastavuje pravidlá aj pre organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK, v rámci ktorých sa realizuje približne 90 percent všetkých verejných obstarávaní,“ informovala hovorkyňa predsedu KSK Anna Činčárová.

V súčasnosti samosprávne kraje nemajú podľa nej nastavené pravidlá verejného obstarávania tak prísne, ako ich ukladá nová smernica Úradu KSK. Väčšina z nich má vo svojich interných aktoch špecificky upravené postupy zverejňovania zákaziek s nízkou hodnotou, alebo nemajú definovaný limit, od ktorého sa majú zákazky s nízkou hodnotou zverejňovať.

Väčšia transparentnosť

„Súčasťou rozhýbavania nášho kraja je, že chceme patriť medzi lídrov v rebríčku transparentnosti. Verím, že po zmene smernice sa k tomu priblížime, vzhľadom na to, ako sa v minulom desaťročí hospodárilo,“ uviedol predseda KSK Rastislav Trnka.

V minulosti na Úrade KSK podľa neho neexistovala smernica o verejnom obstarávaní, ktorou by sa upravoval postup zverejňovania zákaziek s nižším finančným limitom ako limit pre podlimitnú zákazku. „Bývalé vedenie kraja to zmenilo až vo februári 2017, teda pár mesiacov pred voľbami. Navyše do volieb v rámci úradu sa už nekonali takmer žiadne verejné obstarávania a oddelenie, ktoré to malo na starosti, bolo viac-menej v rozklade,“ konštatoval župan.

Doterajšia smernica platí len pre Úrad KSK, pričom väčšina organizácií spadajúcich pod kraj nedisponuje smernicou upravujúcou zverejňovanie zákaziek s daným finančným limitom, prípadne nemá upravené pravidlá pre zverejňovanie takýchto zákaziek.

„V niektorých prípadoch je časť ustanovení smerníc našich organizácií v rozpore so zákonom. Pritom v roku 2017 bolo v rámci úradu zrealizovaných 23 zákaziek v celkovej zazmluvnenej cene 530.000 eur, no v rámci našich organizácií ich bolo zrealizovaných až 409 za 11.500.000 eur. Väčšina zákaziek sa teda nerealizovala v rámci úradu, ale práve v rámci organizácií,“ uviedol Trnka.

Vlani Úrad KSK nakupoval len necelých 9 percent z celkovej zazmluvnenej ceny obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác prevyšujúcich sumu 5000 eur, zvyšných 91 percent obstarávali samotné organizácie. „Po novom budú platiť jednotné pravidlá nákupu pre úrad aj pre podriadené organizácie. Okrem toho chceme, aby sa v budúcnosti obstarávali centrálne tie tovary a služby, kde je takéto obstarávanie efektívnejšie. Chceme šetriť peniaze daňových poplatníkov, stransparentniť proces verejných obstarávaní a znížiť priestor na špekulácie,“ dodal predseda kraja.

Nové pravidlá nastavoval KSK niekoľko mesiacov. V minulom roku sa v úrade kraja realizoval audit verejného obstarávania a protikorupčný audit, z ktorých podľa Trnku vyplynuli viaceré odporúčania zmien. Tie postupne nastavujú a zefektívňujú jednotlivé procesy.

Zdroj: TASR