Zuzana Vajayová Rôzne

KSK zavedie vyššie štandardy kvality sociálnych služieb

Kvalita sociálnych služieb, stav a prognóza ich vývoja boli hlavnou témou medzinárodnej konferencie, ktorú dnes usporiadal Odbor sociálnych vecí a zdravotníctva Košického samosprávneho kraja (KSK).

Podujatie sa uskutočnilo pod záštitou predsedu KSK Zdenka Trebuľu v spolupráci so spoločnosťou SCA Hygiene Products Slovania, s.r.o. – TENA.

Išlo o prvú konferenciu, ktorá bola venovaná kvalite sociálnych služieb, pretože doterajšie úsilie regionálnej samosprávy sa sústreďovalo na budovanie siete zariadení. V súčasnosti je nevyhnutné existujúcu sústavu skvalitniť a posunúť na vyššiu úroveň. Potvrdili to aj odborníci, ktorí sa problematike venujú dlhodobo – zástupcovia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, verejných i neverejných poskytovateľov. O desaťročných skúsenostiach z Českej republiky hovorila zástupkyňa Krajského úradu Moravsko-sliezskeho kraja, kde sú o poriadny kus vpredu, keďže znenie štandardov kvality oficiálne vyhlásili v roku 2002.

„Dnes sme v štádiu, že by sme mohli a mali porovnávať kvalitu. Už to nie je o množstve zariadení sociálnej starostlivosti, o miestach, lôžkach, kapacite, ale o kvalite,“ povedala vedúca odboru sociálnych vecí a zdravotníctva KSK Zuzana Jusková. Dodala, že legislatíva síce ponúka isté rámce, ale v súčasnej podobe sú nerealizovateľné. Neexistujú detailne rozpracované kritériá na posudzovanie kvality, ktoré by sa dali využiť v praxi. Preto chceme zadefinovať vlastné kritériá. „Novela zákona o sociálnych službách posunula termín povinnosti uplatňovať štandardy kvality v praxi až na január 2016. S takýmto posunom sme sa nestotožnili. Napriek tomu, že to nie je povinnosť, snažíme sa, aby štandardy kvality boli v našich zariadeniach zavedené a hodnotené už skôr,“ zdôraznila Jusková.

V roku 2011 vyčlenil Košický samosprávny kraj na sociálne služby až 34 percent zo svojho hlavného príjmu – podielových daní. Na bežné a kapitálové výdavky išlo z rozpočtu okolo 22,5 milióna eur. Napriek tomu, že krajská samospráva už tri roky veľmi zložito rieši výpadky z príjmu, ktoré spôsobuje ekonomická kríza, kapitola sociálnej starostlivosti ostáva nedotknutá. „Je nám jasné, že nemôžeme ohroziť skupinu občanov, ktorí by bez našej pomoci prišli o ľudskú dôstojnosť a kvalitu života. Robíme všetko pre to, aby sociálna starostlivosť v našom kraji bola na primeranej úrovni. Nie je to jednoduché, pretože s kompetenciami v tejto oblasti prešli na regionálnu samosprávu väčšinou staré, zanedbané a energeticky mimoriadne náročné budovy, ktoré by potrebovali veľkú finančnú injekciu. Snažíme sa na opravy získať prostriedky zo štrukturálnych fondov, ale o pomoc žiadame aj našu vládu a ministerstvo,“ doplnil podpredseda KSK Emil Ďurovčík.

Vďaka prijatiu nového zákona sa regionálnej samospráve po roku 2009 darí lepšie uspokojovať požiadavky občanov v sociálnej oblasti. Odstránili sa veľké a duplicitné poradovníky, nahradili ich prehľadné registre. „Za veľký úspech považujeme skutočnosť, že v roku 2011 sme registrovali už len okolo 100 klientov, ktorí nedostali požadovanú sociálnu službu. K spokojnosti našich klientov určite prispela dôsledná práca celého odboru sociálnych vecí a zriadenie Kancelárie prvého kontaktu. Každý pracovný deň v nej naše pracovníčky poskytujú informácie, ktoré občanov zaujímajú,“ dodala ďalej Jusková.

Zdroj: TASR

Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM